Hajrija Čobo je pobijedila Adriatic Metals

Danas je stigla presuda u kojoj se odbija tužbeni zahtjev tužitelja Adriatic Metals protiv profesorice Hajrije Čobo iz Kaknja.

Presuda je donesena na osnovu tužiteljevog odricanja od tužbenog zahtjeva.

To znači:
1. Hajrija Čobo NIJE klevetala Adriatic Metals.
2. Hajrija Čobo NIJE dužna isplatiti naknadu nematerijalne štete tužitelju Adriatic Metals.
3. Hajrija Čobo SE NE IZVINJAVA i NIJE dužna izviniti se.
4. Hajrija Čobo NIJE dužna nadoknaditi troškove parničnog postupka, jer troškove plaća onaj ko gubi.

“Kad sam tužena, zastupala sam samu sebe – bez advokata, bez savjetnika.
Tužena sam za ništa.
Nazvana “osobom koja širi neistine i dezinformacije” (lažovom op.a).
Nazvana sam “poluaktivista sumLJive prošlosti”.
Ne gledaj šta kaže, nego ko kaže!
Nisam ja nikakav “aktivista”! Ja sam ugroženi građanin, moja temeljna ljudska prava su ugrožena: pravo na vodu, pravo na zdravu životnu sredinu, pravo na slobodu mišljenja, govora i izražavanja.
Ja sam prosvjetni radnik već 25 godina, profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirani pravnik, inšallah još malo i 2 x magistar iz dvije oblasti prava.
Diplomirala sam pravo na Pravnom fakultet Univerziteta u Travniku, Pravni Fakultet Kiseljak i bila student generacije. Četverogodišnji studij upisala i sa ćejfom završila, onako za svoju dušu kao već odrasla i realizirana osoba.
Dragi moji profesori, hvala vam za preneseno znanje! Ponosna sam na sve vas, na naš fakultet, na sve naše uspjehe, pa i na to što smo hrana zlim jezicima.
Dakle, zastupala sam samu sebe. Pravnik sam, a uz to slobodno mogu reći da sam jedina osoba koja ima svu hrpu kompromitirajućih informacija i vezi sa slučajem.
Odgovor na tužbu sam lično sastavila. Sastojao se od 473 stranice sa dva CD nosača dokaznog materijala.
Nakon takvog odgovora kojeg su čitali 3 mjeseca, pokušali su povući tužbu.
Zakon propisuje da je za to potreban pristanak tužene strane.
ODBILA sam takav zahtjev i nisam pristala na povlačenje tužbe.
Predložila sam neka se tužitelj odrekne tužbenog zahtjeva, a sud neka donese presudu na osnovu odricanja kako to propisuje Zakon o parničnom postupku.
U protivnom, neka odemo u postupak.
Ubrzo je sud dostavio poziv na pripremno ročište koje je trebalo da se održi 25.6.2024.
Radovala sam se ročištu. Spremno čekala megdan.
Danas je stigla PRESUDA.
ODBIJA SE TUŽBENI ZAHTJEV TUŽITELJA”, navela je Hajrija Čobo u objavi.

Hajrija Čobo je pobijedila! Sloboda govora je pobijedila!

Izvor: novigradsarajevo.ba