Grad Zavidovići: Obavijest o pružanju besplatnih zdravstvenih usluga penzionerima u Domu zdravlja

U skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada  Zavidovići za 2023.godinu (“Službeni glasnik Grada Zavidovići”, broj: 4/22) i Kriterijima  Gradonačelnika Grada Zavidovići za  utrošak sredstava sa Tekućeg transfera Domu zdravlja za liječenje penzionera i pružanje zdravstvenih usluga penzionerima iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023.godinu, broj: 02-11-775/23-AP-2 od  16.03.2023.godine, obavještavaju se penzioneri sa područja grada Zavidovići da će se zdravstvene usluge utvrđene predmetnim Kriterijima početi pružati u Domu zdravlja Zavidovići počevši  od 22.03.2023.godine.

Zdravstvene usluge penzionerima, koje će se finansirati sa navedenog transfera  u JU „Dom zdravlja“ Zavidovići su:

  • internističke usluge ( ultrazvuk srca i holter EKG-a ) samo po uputi specijaliste,
  • urološke usluge ( pregled specijaliste urologa samo po uputi doktora porodične medicine ),
  • radiološke usluge ( ultrazvuk dojki, color dopler krvnih sudova vrata i color dopler gornjih ili donjih ekstremiteta ) samo po uputi doktora porodične medicine; specijaliste radiologa ili vaskularnog hirurga,
  • ginekološke usluge ( ehosonografski pregled male zdjelice kolor doplerom ) samo po uputi doktora porodične medicine ,
  • specijalistički pregledi ( urolog ) samo po uputi doktora porodične medicine.

Bilo koja od navedenih usluga, na teret sredstava iz  Kriterija,  može biti  pružena samo jednom u toku godine.

Pravo na ostvarivanje pomenutih zdravstvenih usluga, mogu ostvariti jednom godišnje penzioneri i supružnici penzionera pod sljedećim uslovima:

  • da visina penzije ne prelazi 575,00 KM ( 287,50 eura )
  • da korisnik usluge uz zdravstvenu knjižicu priloži i zadnji ček penzije i ličnu kartu korisnika.

Izvor: zavidovici.ba