FOTO Mjesec dana nakon odrona: Evo kako izgleda kamenolom Bijela

Mjesec dana prošlo je od nesreće na lokaciji Bijela pokraj Mostara kada je velika količina kamena zbog miniranja kamenoloma završila u rijeci.

Mjesec dana prošlo je od nesreće na lokaciji Bijela pokraj Mostara kada je velika količina kamena zbog miniranja kamenoloma završila u rijeci. Fotografije koje je ‘uhvatio’ naš reporter pokazuju kako se od 6. travnja nije promijenilo mnogo. Očišćen je dio puta, dok je dio rijeke još uvijek ‘zarobljen’.

Novih informacija nema, a prema onim posljednjim koje smo dobili iz Ministarstva gospodarstva Hercegovačko-neretvanske županije, nadležne inspekcije su napravile izvješće, no zbog eventualnog ometanja istraga, ono što su inspektori zabilježili nije zasada dostupno javnosti.

”Inspekcije su sačinile zapisnik, no kako nam je naloženo iz Tužiteljstva HNŽ koje je uključeno u istragu, nismo u mogućnosti dati vam njihove zabilješke zbog eventualnog ometanja tijeka same istrage”, rekao je za Bljesak.info Zanin Vejzović ministar gospodarstva HNŽ.

Ranije su iz ovog ministarstva naveli kako nadležne županijske rudarske inspekcije, vrše ispitivanje svih okolnosti koje su dovele do nesreće, te da je i u cijeli slučaj uključeno Tužiteljstvo.

Ministar Vejzović, koji je sa inspekcijama obišao mjesto nesreće, naveo je kako poduzeće HP Investing d.o.o. posjeduje koncesiju koja mu je izdana još za vrijeme prethodne Vlade HNŽ, no da trenutno nemaju informaciju imaju li sve dozvole, rudarske, vodne i one za eksploataciju.

Bez dozvole

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove ranije su potvrdili kako poduzeće HP Investing d.o.o. ne posjeduje vodnu dozvolu Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, potrebnu za izdavanja dozvole za uporabu objekta.

Izdavanje vodne dozvole prethodi izdavanju uporabne dozvole u smislu propisa iz oblasti gradnje shodno čemu vodna dozvola nije vezana za postupak dodjele koncesije.

Prethodna vodna suglasnost je vodni akt vezan za postupak dodjele koncesije i to samo za koncesiju za korištenje vode i vodnog dobra prema članku 113. Zakona o vodama FBiH. Na osnovu informacija kojima raspolažu Federalni vodni inspektorat i Federalni rudarski, termo i elektro-energetski inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstvo gospodarstva Hercegovačko-neretvanske županije je poduzeću HP Investing d.o.o. Mostar 2017. godine izdalo dozvolu za izvođenje rudarskih radova, građenje objekata i postrojenja po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije tehničkog građevinskog kamena na ležištu krečnjaka ‘Bijela’ kod Mostara.

Nije došlo do pribavljanja dozvole ”Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar je pravnom licu HP Investing d.o.o. Mostar 2018. godine izdala vodnu suglasnost na Dopunski rudarski projekt eksploatacije kamena krečnjaka na PK kamenolomu ‘Bijela’, Grad Mostar. Točkom 6. vodne suglasnosti propisano je da je ‘Investitor dužan da po odobravanju predmetnih radova, a prije ishođenja dozvole za upotrebu u smislu propisa o rudarstvu, ishodi vodnu dozvolu od nadležnog organa’.

Pravno lice HP INVESTING d.o.o. Mostar nije izradilo neophodne objekte definirane u rudarskom projektu, a time nije niti došlo do faze pribavljanja dozvole za upotrebu objekata po Projektu od nadležnog ministarstva. Po sticanju uvjeta za pribavljanje dozvole za upotrebu objekata, prethodno se mora pribaviti vodna dozvola od Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, kako je i vodnom suglasnošću propisano”, rekli su ranije iz Federalne uprave za inspekcijske poslove za Bljesak.info.

Dodali su kako su prema informacijama dobivenim od glavne županijske inspektorice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, vodni inspektori Ministarstva na terenu, budući da je dijelom zatrpano korito rijeke Bijela vodotok druge kategorije, koji je u nadležnosti ovog ministarstva.

Slučaj ‘prati’ i Vlada FBiH

Ranije smo pisali kako je i Grad Mostar zatražio službeno očitovanje o ovoj nesreći, a slučaj ‘prati’ i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

”Vlada FBiH nije nadležna za postupanje u ovom slučaju jer spomenuti incident nije izazvao ljudske žrtve niti nesreće većih razmjera. Dalja postupanja Vlade FBiH će se odvijati u koordinaciji s nadležnim organima u HNŽ. Ono što smo mi mogli učiniti kao Federalno ministarstvo okoliša i turizma, da od županijskih vlasti i inspekcija dobijemo informacije i inspekcijske nalaze na uvid, to smo zatražili odmah po saznanju da se ovaj incident dogodio. Svakako ćemo pratiti ovaj slučaj i djelovati u skladu s našim nadležnostima’’, navedeno je ranije u odgovoru za Bljesak.info iz ovog ministarstva.

Istaknuli su kako ne raspolažu niti informacijama niti saznanjima o sadržini i rokovima važenja rješenja o koncesiji kojeg je izdala Vlada HNŽ, jer navedeno rješenje nije nikada dostavljano ovom ministarstvu ”iz bilo kojih razloga”.

”Nakon incidenta, mi smo i ovu informaciju zatražili. Razumijemo interes javnosti, a mi u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ostajemo otvoreni i spremni smo pomoći kako bi javnost imala što transparentnije informacije. Napominjemo da pratimo stanje i želimo također biti aktivni, donositi mjere i propise, kako bi se ovakvi i slični incidenti u što većoj mjeri prevenirali”, dodali su.

Na naše brojne upite, o nesreći koja se dogodila 6. travnja, iz poduzeća HP Investing d.o.o. smo dobili kratki odgovor kako cijeli slučaj ‘ne žele komentirati’.

Izvor: bljesak.info