EU Poziv za projekte za kreativne profesionalce/ke

EU Poziv proizvođačima u najširem smislu ovog izraza, uključujući kreativne profesionalce koji proizvode radove i projekte koristeći tehnologiju i / ili tradicionalne alate i metode, umjetnike, zanatlije, vajare i dizajnere tekstila.


Krajnji rok za prijavu 4. januar 2021.

Sve dodatne informacije na sajtu makersxchange.eu

Related Posts

Najhladnija rijeka na svijetu – Neretva

Rijeka Neretva je jedna od prirodnih simbola Hercegovine. Neretva je duga 230 km, predstavlja najdužu pritoku Jadranskog mora s istočne obale. Portal Science Blurtit iz Velike Britanije navodi da je Neretva najhladnija rijeka na svijetu. Sliv rijeke zauzima ukupnu površinu od 10.386 četvornih kilometara. Njena temperatura ljeti je obično oko 7 °C.  Izvire u planinskim predjelima visoke Hercegovine, […]

Informacija o održavanju online info sesija povodom objave 6. javnog poziva

U cilјu što bolјe informisanosti privrednih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktuelnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizovaće online info sesije na kojima će predstaviti sve detalјe javnog poziva. U cilјu što bolјe informisanosti privrednih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktuelnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizovaće[…]