BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA MLADE SU INVESTICIJA ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH

Koliko je novca dovoljno za mlade u Bosni i Hercegovini? Koliko tog novca mladi u BiH dobiju, deklarativno ili u praksi? Jesu li zadovoljni? Kada će biti bolje?

Ovo su vrlo važna pitanja koja se u našoj zemlji ne postavljaju veoma često ali su veoma često odgovori sramotni. Budžetska izdvajanja za mlade ili nisu dovoljna ili nisu usklađena sa potrebama mladih, a činjenica je da jedinstveni podaci o budžetskim izdvajanjima za mlade u našoj zemlji i ne postoje. Upozoravaju na ovu tužnu činjenicu predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH. Oni podsjećaju nadležne na svim nivoima u BiH da se budžetska izdvajanja za mlade moraju povećati te da, pri planiraju tih izdvajanja, lokalne zajednice moraju uključiti i mlade.

„Pri planiranju budžetskih izdvajanja za mlade, u vidu grantova, treba voditi računa o uspostavi sistema podrške, koji će osigurati da mladi imaju adekvatna znanja i vještine kako bi sredstva iskoristili na najbolji mogući način. Ukoliko, npr. kreiramo grant za podršku malim biznisima, lokalna zajednica bi trebala ponuditi edukacije o pisanju biznis planova, upravljanju biznisima, ali i uspostaviti mehanizme mentorstva“ – ističu iz Vijeća mladih Federacije BiH.

Budžetska sredstva koja se izdvajaju za potrebe mladih su jako važan segment vođenja brige o mladim ljudima u jednoj lokalnoj zajednici, dodaju predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH. Budžeti moraju biti kreirani u saradnji s mladima jer će jedino tada jasno odgovoriti na stvarne potrebe ove populacije. Osim toga, mladi moraju biti uključeni u praćenje efekata izdvajanja te u odluke koje se tiču raspodjele sredstava.

Više na: https://www.vijecemladih.ba/fakat-je-vakat-za-mlade/budzetska-izdvajanja-za-mlade/?fbclid=IwAR3-l0K0mD2opk7MGi2gXf4qMqxsQCksoqWjODfoOMXy3hRXmFhrXoF5qUU

Related Posts

Dodjela sredstava za građanske inicijative: 50.000 KM za 21 projekat u TK

Građani rade na rješenju problema u svojim zajednicama Komisija razmatrala veliki broj aplikacija – podrška će biti pružena najinovativnijim idejama                 Fondacija tuzlanske zajednice sutra će između 09:00-14:00 sati u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ potpisati ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa. Za realizaciju 21 građanske inicijative obezbijeđeno je 50.000 KM iz Fonda Volim svoj […]

Šta sve mogu, šta sve znam? – otkrij svoje potencijale kroz ciklus radionica!

Ukoliko imaš između 16 i 20 godina, radoznao/la si i voliš saznavati i učiti nove stvari prijavi se na ciklus radionica “Šta sve mogu, šta sve znam?”, savladaj nove vještine, otkrij svoje potencijale i talente. RADIONICA 1: AKO JE TREMA, NIJE LAV – POBIJEDI STRAH I PREZENTIRAJ ponedjeljak, 25. januar 2021. (13.00-16.30) Glasofobija ili strah od javnog govora visoko[…]