[BiH] Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH dodeljuje male grantove za jačanje prava i položaja žena

Ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini objavila je poziv za finansiranje u okviru Programa malih grantova za osnaživanje žena. Ovaj program podržava napore nevladinih organizacija na promociji ženskog liderstva i povećanju učešća žena u vladi i poslovanju kao važan faktor za napredak BiH i ostvarenje jednakih prava za žene.

Projekti treba da se bave jednom od sledećih tema:

  • Ekonomsko osnaživanje žena i devojaka (predlozi ne moraju sadržati stručno osposobljavanje)
  • Promocija ženskog angažmana u politici kao glasača i kandidata
  • Pojačavanje značaja ženskog glasa i vođstva u pitanjima koja pogađaju sve građane BiH
  • Osnaživanje devojaka i mladih žena da postanu liderke u svojim školama, zajednicama i zemlji
  • Prevencija rodno zasnovanog nasilja
  • Uticanje na svest javnosti o zdravstvenim problemima žena. 

Projekti bi trebalo da budu realizovani u roku od 12 meseci (od juna/jula 2021. do juna/jula 2022. godine).

Ambasada će dodeliti najmanje 10 grantova pojedinačne vrednosti od 1.000 do 50.000 dolara. Ukupan fond iznosi 300.000 dolara.

Na konkurs se mogu prijaviti nevladine, neprofitne organizacije (uključujući think tank-ove, organizacije civilnog društva), obrazovne institucije i nezavisni mediji sa sjedištem i legalno registrovani u Bosni i Hercegovini. Američke ili druge donatorske organizacije i pojedinci nisu podobni za grant u okviru ovog programa. Grantovi se uglavnom dodeljuju samo organizacijama.

Sve organizacije moraju da imaju jedinstveni identifikator entiteta sa DUNS brojem i važeću registraciju na SAM.gov pre nego da bi njihovi predlozi projekata mogli da konkurišu za finansiranje.

Krajnji rok za podnošenje predloga / prateće dokumentacije za male grantove je petak, 19. februar 2021. godine do 17:00h.

Detaljnije informacije o pozivu pogledaj ovde.

lonac.pro