Avanturistički turizam u Blagaju

Blagaj kod Mostara koji glasi za jednu od važnijih srednjovjekovnih lokacija u Bosni i Hercegovini postao je popularno penjalište, a mladi koji tamo žive i djeluju prepoznali su potencijal za avanturistički turizam te razvijaju zanimljive ponude za ljubitelje pustolovina i prirode.

Piše Marina Đapić

Sportski penjački klub Blagaj uspješno završava realizaciju projekta Blagaj Climbing za unapređenje turizma i podizanje ekološke svijesti.

Projekat je okupio grupu mladih s fokusom na zaštitu blagajske ferate, edukaciju o blagajskom penjačkom potencijalu i očuvanju prirode, s ciljem osmišljavanja edukativnih turističkih i pustolovnih tura.

„Impozantne stijene, predivna priroda, blaga klima, zdrava hrana, pitka voda i gostoljubivi domaćini su blago koje imamo za stvaranje odličnih ponuda za posjetioce. U sklopu projekta popravili smo postojeće stanje u blagajskoj ferati Vulin potok i zamijenili staru infrastrukturu novom. Održali smo petovikendni edukativni program za mlade vodiče i želimo da se posvetimo razvijanju ideja koje će promovirati Blagaj kao mjesto avanturističkog turizma“ , kaže Ružica Ivanović – koordinatorica Blagaj Climbing projekta.

Cilj takvih tura je da prvenstveno budu edukativnog karaktera, u pravom smislu te riječi, s akcentom pristupa hercegovačkoj prirodi s pažnjom i svijesti te stvaranje holističke ponude koja će spajati sve najbolje sportske, prirodne i domaće aspekte turizma.

„Posjetioci će također moći da nauče o biljnom i životinjskom svijetu koji nastanjuje ekosisteme penjališta, uživati u kulturno-historijskim turama i domaćinskoj atmosferi. Najveća čar ideje je što je pokrenuta kao prirodna potreba mladih ljudi koji žive u Blagaju i žele da doprinose razvijanju blagajskog potencijala “, ističe Ivanović.

Penjalište u Blagaju počelo se razvijati 2014. godine na inicijativu Saliha Mulaosmanovića, a prepoznali su ga najbolji svjetski penjači. Ono postaje uporište mlađim generacijama penjača iz Mostara, Blagaja i drugih gradova iz BiH.

Ideja avanturističkog turizma je u svome početku i ima potencijala za napredak. Mladi eko aktivisti i penjači spremni su za pustolovine i ponude su već pripremljene za sve zainteresirane posjetitelje.

abrasmedia.info