APPLY: Institut za razvoj mladih KULT

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE

PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Oznaka poziva:20.04.0-N2.3-9107
Naziv poziva:Podrška aktivnostima LGBTQI zajednice u BiH 
Datum objave poziva:24. oktobra 2023.
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga:19. novembra 2023. godine do 23.59 sati

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) osnažuje građane i vlasti u BiH kako bi unaprijedili zaštitu ljudskih prava te pružili bolje usluge i prilike za zapošljavanje marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini. Marginalizirane grupe u BiH susreću se s velikim izazovima. Zato je ključno kontinuirano pružati podršku onima kojima je potrebna, među kojima su i članovi LGBTQI zajednice. 

USAID/INSPIRE poziva nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH) da dostave svoje projektne prijedloge u okviru komponente za pružanje Podrške aktivnostima LGBTQI zajednice u BiH.

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti: javne ustanove, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne nevladine organizacije koje nemaju registrirano svoje predstavništvo u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH.

Organizacije koje su izabrane po posljednjem objavljenom Javnom pozivu 20.04.0-N2.3-6949 ne mogu aplicirati na ovaj Javni poziv.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini.

Projektni prijedlozi mogu se dostavljati za cjelokupni ili djelomični iznos sredstava potrebnih za implementaciju kandidiranog projekta. Iznos predloženog administrativnog dijela budžeta (plate, doprinosi, porezi, režijski i uredski troškovi) ne može iznositi više od 40% od ukupnog budžeta.

Minimalni iznos sredstava koja se traže od USAID/INSPIRE ne može biti manji od 50.000 BAM, a maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 150.000 BAM. Trajanje projekta ne može biti kraće od 12 mjeseci ni duže od 17 mjeseci.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: prijava@usaidinspire.ba (subject/predmet: 20.04.0-N2.3-9107, Upit) do 8.11.2023. godine.

U petak 3. novembra 2023. g, s početkom u 11.00 sati će biti održana online info sesija vezana za Javni poziv 20.04.0-N2.3-9107, Podrška aktivnostima LGBTQI zajednice u BiH. Link za prisustvo online info sesiji se nalazi ovdje: https://s.usaidinspire.ba/infosesijaLGBTQI 

Puni tekst Javnog poziva kao i svi potrebni obrasci dostupni su na online platformi za upravljanje grantovima APPLY na linku: https://s.usaidinspire.ba/JPLGBT24 

Od aplikanata se traži da do 19.11. 2023. do 23.59 sati dostave nacrt projektnog prijedloga u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima, nakon što se registriraju kao organizacija (organisation) na online platformi za upravljanje grantovima APPLY. U sklopu aplikacije trebaju popuniti sve podatke o svojoj organizaciji i odabrati komponentu na koju apliciraju unutar programa USAID/INSPIRE, nakon čega će odmah dobiti automatski e-mail kao potvrdu o prijemu aplikacije. Nacrti projektnih prijedloga koji ne budu dostavljeni na navedeni način i do navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Napomena: Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi za upravljanje grantovima APPLY čim prije, kako bi se upoznali s uvjetima i tehničkim postavkama aplikacije, a putem linka: https://s.usaidinspire.ba/apply. Molimo vas da taj link spasite u svoje kratice (bookmarks) ako namjeravate aplicirati na USAID/INSPIRE sada ili u budućnosti, a detaljne instrukcije o procesu registracije možete pronaći na linku: https://s.usaidinspire.ba/applyti 

Aplikanti se mole da pažljivo pročitaju tekst Javnog poziva prije nego što počnu s procesom apliciranja i prije nego dostave svoj projektni prijedlog.

Puni tekst javnog poziva možete preuzeti u PDF formatu na ovom linku: https://kult.smapply.io/protected/r/FkmBTc_C-GJ6iD28zx8OmGt9aaA1UsJakkvTqKa2iWeakGipTrUVdsEIM8nBdVAkZso6jaLynYdXOX8jxlOHhA==/USAID_INSPIRE_RfA_LGBTQI_FY4_puni_tekst.pdf

Izvor: kult.smapply.io