Anketa: Mladi, internet i društvene mreže

Anketni upitnik na temu mladih, interneta i društvenih mreža: https://shorturl.at/nvDKU

Ulaskom u drugu deceniju 21. vijeka, nepobitna je postala činjenica da internet i njemu danas neodvojive društvene mreže zauzimaju sve važniju poziciju u društvenom sistemu, naročito u polju komunikacije i organizacije društva, i to na globalnom nivou. 

Internet kao globalna računarska mreža koja uvezuje čitav svijet, koja ukida barijere prostora i vremena, koja nas tako kao ljude približava i izjednačava, a pri tome nudi neograničen interaktivni prostor za dijeljenje i traženje informacija u raznim formatima, jedan je od najznačajnijih izuma u čitavoj ljudskoj istoriji. 

Osim što je internet multimedijalan i svestran medij, on je također redefinisao značenje pojma i čin informisanja time što je prvi i jedini medij koji je omogućio to da nekadašnji striktno primaoci poruke ili informacije (publika ili javnost) aktivno i neograničeno učestvuju u kreaciji i širenju informacija online mrežom. Ljudska civilizacija je zagrizla veliki zalogaj i neplanirano, nesistematizovano, nedefinisano, se okrenula ka višesmjernoj komunikaciji sa beskonačnim brojem i odašiljača i primalaca poruke, sve putem jednog medija – interneta.

Na taj način je pojava masama dostupnog interneta krajem devedesetih godina 20. vijeka dovela je do ključnih strukturalnih promjena društvenih poredaka širom svijeta, odnosno do promjena koje su definisale protekle tri decenije razvoja ljudske civilizacije i koje će definitivno definisati i utjecati na razvoj generacija u decenijama što tek dolaze. 

„Društvene mreže“ kao jedna sfera virtualnog postojanja ponekad djeluje kao da uzima prednost nad stvarnim postojanjem. Zapravo, uključenost u pravi svijet odavno se već odvija preko tog virtuelnog prostora, u smislu da čak i oni koji ne žele biti dio njega nekada su primorani da učestvuju da bi uopšte bili viđeni, da bi uopšte postojali takoreći. Takvo razmišljanje u današnjici pravda postojeću maniju i opsesiju internetom i društvenim mrežama, naročito među mlađim generacijama.

To dovodi do toga da većina mladih ljudi prihvaća internet kao sastavni dio svog života, svjesno ili ne. Online smo od momenta kada progledamo do momenta kada legnemo u krevet, uvijek dostupni osim u snu, uvijek preokupirani – „scroll“, „follow“, „like“, „share“ –  s ciljem ili ne. U gomili informacija koje na taj način dobijamo, da li ih uopšte rezonujemo? 🤔

Iz tih razloga, važno je pozabaviti se pitanjima odnosa mladih prema jednom tako moćnom alatu poput interneta i svih platformi koje on nudi na svojoj prostranoj mreži, a posebno platformama društvenih mreža kao jedan od, bar naizgled, najprimamljivijih aspekata interneta među mladima danas.

Pomozite nam da dobijemo bolji uvid u navike informisanja mladih u Bosni i Hercegovini tako što ćete učestvovati u online anketi.  Anketa se bavi pitanjima mladih, interneta i društvenih mreža, a koja se sprovodi za svrhe istraživačkog rada u sklopu master teze „DRUŠTVENE MREŽE KAO SREDSTVO INFORMISANJA MEĐU MLADIMA U BOSNI I HERCEGOVINI“. 

Anketa je anonimna, sastoji se od 11 jednostavnih i brzih pitanja, te ne bi trebala oduzeti više od 5 minuta Vašeg vremena. Unaprijed hvala!

Izvor: lonac.pro