ABB postavlja nove standarde u robotici sa upotrebom veštačke inteligencije

ABB je globalna korporacija koja posluje u oblasti elektrifikacije i automatizacije i omogućava održiviju budućnost uz efikasno korišćenje resursa. Tehnološki je lider u elektroenergetskim, robotičkim i pokretačkim proizvodima, industrijskoj automatizaciji, kao i na mrežama i softveru. Pozicioniranje ABB-a na tržištu robotike i AI potkrepljeno je njegovim kontinuiranim ulaganjem u istraživanje i razvoj. Međunarodna federacija za robotiku navodi da industrija robotike beleži stalni rast, s očekivanjima da će se tržišna vrednost veštačke inteligencije u robotici povećati na više milijardi dolara u narednim godinama, tako da je ovo tema kojoj definitivno treba posvetiti pažnju.

U 2024. godini, ABB izdvaja tri ključna pravca razvoja koji će imati značajan uticaj na industrijsku proizvodnju, sektore izvan nje i pristup obrazovanju i radnoj snazi.

1. Autonomija robotike uz AI

Savremeni roboti više nisu ograničeni na ponavljanje preprogramiranih zadataka. Zahvaljujući integraciji AI, ABB roboti sada mogu obavljati kompleksne operacije s većom preciznošću i fleksibilnošću. Tehnologija kao što je Visual SLAM omogućava robotima da kreiraju detaljne mape svojih okruženja i navigiraju kroz njih nezavisno, čime se otvaraju nove mogućnosti za primenu robotike u dinamičnim i nepredvidivim uslovima. Šta to znači za nas? Nećemo morati da se bavimo dosadnim ili poslovima opasnim po život, niti ćemo morati da nadgledamo robote dok ih rade.

2. Primena robotike u novim sektorima

Tradicionalno su se koristili uglavnom u proizvodnji, ali roboti sada pronalaze svoje mesto i u drugim industrijama zahvaljujući napretku u AI. ABB prednjači u istraživanju kako roboti mogu doprineti sektorima kao što su zdravstvo, građevinarstvo i maloprodaja. U građevinarstvu, na primer, roboti opremljeni sa AI mogu poboljšati sigurnost, efikasnost i održivost, tako što će preuzeti zadatke poput zidanja i 3D štampe.

3. Pokretanje obrazovne reforme uz AI i robotiku

ABB takođe istražuje kako napredak u robotici i AI može transformisati pristup obrazovanju i obuci radne snage. S AI tehnologijama koje olakšavaju programiranje i upravljanje robotima, sve veći broj ljudi može efikasno da koristi ove alate, čime se smanjuje jaz u veštinama i otvaraju nove mogućnosti za zapošljavanje. Ovaj pristup obećava ne samo da će povećati dostupnost obrazovanja u oblasti robotike, već i da će unaprediti sposobnost radne snage da se prilagodi tržištu rada koje ide ka veštinama i poslovima budućnosti.

Evo i šta je rekao Marc Segura, predsednik sektora za robotiku u ABB:

“U narednoj godini biće sve veći fokus na ključnoj ulozi veštačke inteligencije. Od mobilnih i kolaborativnih robota, do kreiranja novih robotičkih aplikacija u novim sektorima i stvaranja novih prilika za ljude da uče i razvijaju se, ove nove granice za veštačku inteligenciju preoblikuju budućnost industrijske robotike.”

Integracijom napredne AI, ABB ne samo da podiže efikasnost i sigurnost na radnom mestu već i omogućava širenje upotrebe robotike u nove sektore, otvarajući put ka inovacijama koje će oblikovati buduće generacije. Ipak, podeljena su mišljenja oko ove teme. Jedni se plaše da će doći do borbe sa robotima, dok se drugi raduju što će mašine preuzeti poslove koje sve manje ljudi želi da obavlja. U koju grupu ti spadaš? 

Izvor: rolify.com