Zavidovići: Kako Razvojna agencija transformiše lokalnu ekonomiju

Razvojna agencija Zavidovići nastala je 2006. godine sa jednim ciljem: potaknuti razvoj Zavidovića i stvoriti nova radna mjesta kroz podršku malim i srednjim preduzećima, poljoprivredi i turizmu. Koncipirana kao servis prema klijentima, Agencija je tokom godina ponudila i uspješno provela širok spektar usluga kompanijama i poduzetnicima. Ali tu se nije zaustavilo. Prije nekoliko godina osnovan je poduzetnički inkubator, kao novi vid poslovanja odnosno pružanja podrške start-up poduzetnicima. Poslovni inkubator raspolaže sa korisnim prostorom oko 1000m2, te na taj način pruža poduzetnicima, početnicima u biznisu niz pogodnosti kako bi svoje poslovanje u prvim godinama značajno unaprijedili.

Na čelu ove neprofitne organizacije je Ajdin Polić koji je za Snagu lokalnog govorio o onome što je do sada urađeno, ali i planovima za naredni period.

Na koji način Razvojna agencija doprinosi boljoj ekonomskoj slici Zavidovića?

Agencija u potpunosti svim svojim kapacitetima i resursima stoji na raspolaganju našim sugrađanima koji žele da pokrenu poslovnu aktivnost u bilo kojem sektoru, i to u potpunosti besplatno. Svaka inicijativa koja vodi ka kreiranju novih radnih mjesta se pomno analizira, identifikuju se zakonski koraci i mogućnosti, detaljno se analizira način i vrsta podrške koja je potrebna svakoj biznis ideji, a u konačnici kroz poslovno savjetovanje pruža se pomoć u pripremi potrebne dokumentacije kako bi se izvršila zakonska registracija kod nadležnog tijela u skladu sa zakonskim propisima. Podrška koju pružamo nije samo u procesu registracije, ona se nastavlja i kroz poslovni inkubator ukoliko je to potrebno, a naravno i kroz besplatno poslovno savjetovanje u toku daljnjeg poslovanja. Posvećeni smo da pružimo najkvalitetniju uslugu našim sugrađanima u razvoju novih poslovnih ideja i pokretanju novih biznisa.

Agencija, također redovno organizuje info sesije uživo za sektor malih i srednjih preduzeća (MSP) kako bi na kvalitetan način pružila sve neophodne i pravovremene informacije u vezi sa otvorenim javnim pozivima, te na taj način podržala svaku aktivnost usmjerenu na razvoj kapaciteta. Novina u aktivnostima Agencije je pružanje informacija MSP sektoru o dostupnim podsticajima, javnim pozivima i prilikama za razvoj MSP sektora kroz viber grupu, u kojoj su na svakodnevnoj osnovi dostupne informacije o javnim pozivima i poticajima za više od 300 privrednih subjekata sa područja Grada Zavidovići.

Možete li izdvojiti najvažnije projekte koji su do sada realizirani?

Projektne aktivnosti Agencije usmjerene su većim dijelom na unaprjeđenje poslovnog inkubatora, odnosno na razvoj infrastrukture i unaprjeđenje stanja inkubiranih preduzeća. Tako je u prethodnim godinama značajno unaprijeđena poduzetnička infrastruktura, izvršena je rekonstrukcija centralnog sistema grijanja, te adaptacija objekata kako bi se uselila nova privredna društva, opremljen biznis servis centar za podršku MSP sa tehničkom opremom. Obzirom da je poslovni inkubator značajan segment poslovanja tako je i veliki dio aktivnosti Agencije usmjeren na pružanje podrške razvoju inkubatora. Projektne aktivnosti Agencije usmjerene su i na pružanje podrške poljoprivredi i poljoprivrednim proizvođačima, pa su tako u prethodnom periodu provedeni projekti podrške i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje kroz nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme. U okviru aktivnosti podrške poljoprivredi RAZ je nosilac organizacije izložbi poljoprivrednih proizvoda pod brendom “Lokalni Zavidovićki Proizvod” kao i poljoprivrednog sajma pod nazivom “Zavidovićki sajam” koji okuplja izlagače iz regiona, a ujedno pruža podršku i promociju domaćim proizvođačima. Ostale projektne aktivnosti Agencije usmjerene su na razvoj međunarodne saradnje na raznim poljima, od razvoja inovativnih rješenja do kontinuirane podrške MSP sektoru.

Spomenuli ste poslovni inkubator kao najvažniji projekat Agencije. Šta je sve dostupno korisnicima u Cozy hubu?

CoZY HUB je polazna osnova za mnoge početnike, te pruža inspiritivnu radnu atmosferu za poticanje novih projekata i ideja, kvalitetan prostor za rad i networking – razmjenu iskustava sa osobama sličnih interesa, a sve s ciljem stvaranja povoljnijeg lokalnog poslovnog okruženja. Drugi riječima, CoZY HUB je coworking prostor namijenjem mladima kao i svim početnicima u biznisu, firmama, formalnim i nerformalnim grupama koje imaju potrebu za prostorom za održavanje sastanaka odnosno radnim prostorom sa kompletnim uslugama i pratećim sadržajima. Prostor je moderno opremljen sa potrebnom opremom i infrastrukturom koji je na raspolaganju našim sugrađanima kako bi potakli sve društvene i poslovne inicijative. Prostor se nalazi nadomak centra grada, u okruženju kojeg nadopunjuje zelena površina koja pruža posebnu šarmantnu atmosferu ovom objektu.

Cozy HUB nudi:

  • Funkcionalan, moderan i opremljen radni prostor
  • Konferencijski prostor
  • Usluge virtuelne firme
  • Prostor za organizovanje događaja, seminara, prezentacija itd.
  • Povoljne uslovi korištenja
  • Fleksibilne uslove radnog vremena – fleksibilno radno vrijeme 
  • Kafe kuhinju

Već godinama Agencija organizuje „Zavidovićki sajam“. Kako ste zadovoljni tim projektom, je li on opravdao očekivanja?

Osnovni motiv za organizaciju Zavidovićkog sajma je bila potreba za kreiranjem prostora za promociju i podršku lokalnoj poljoprivredi i kulturi. Nama je najvažnije da smo, zajedno sa izlagačima, kreirali novu pozitivnu priču o Zavidovićima i našim proizvođačima. Ovaj događaj privukao je veliki broj posjetilaca i izlagača iz regiona. Lokalni preduzetnici ostvarili su bolju prodaju, a mnogi su ostvarili nova partnerstva i poslovne kontakte. Takođe, pčelari i umjetnici su imali priliku da svoje proizvode izlože široj zajednici, što je doprinijelo promociji bogatstva ovog regiona. Očekujemo da će Zavidovićki sajam nastaviti da raste i razvija se kao važan događaj u regionu, privlačeći sve veći broj posjetilaca i izlagača. Nadamo se da će sajam postati platforma za razmjenu iskustava i ideja, te da će dodatno doprinijeti ekonomskom i kulturnom prosperitetu Zavidovića i okolnih područja.

Uz sajam organizujemo i izložbe, nekoliko puta godišnje kao dodatni način promocije poljoprivredne i domaće proizvodnje, sa ništa manjim očekivanjima i ciljevima od Zavidovićkog sajma, razlika je što se izložbe organizuju na lokalnom nivou uz lokalne proizvođače. Sajamske izložbe se organizuju u ljetnom periodu isključivo subotama, u dogovoru sa izlagačima i ostalim partnerima. Izložbe su odlična prilika za promociju domaće proizvodnje kao i za naše sugrađane, da obiđu manifestaciju i opskrbe se domaćim kvalitetnim proizvodima.

Rad Razvojne agencije nije usmjeren samo na poduzetništvo, već i na djecu i omladinu. Kakve se aktivnosti organizuju za njih?

Podrška mladima realizuje se kroz provođenje programa obrazovanja mladih iz STEM nauka kroz specifično dizajniran kurs za osnovce i srednjoškolce sa ciljem razvoja kompetencija iz robotike, elektronike, programiranja, inženjerstva, matematike i logike. Upravo specifično dizajniram program omogućava kvalitetan pristup obrazovanju djece u koraku sa novim izazovima i tehnološkim dostignućima. Cilj ovakvog programa je upravo da djeci učinimo dostupno obrazovanje na evropskom nivou.

Drugi vid podrške mladima je kroz strateško planiranje, odnosno kroz izradu strategije omladinske politike Grada Zavidovići. Ova aktivnost usmjerena je na razvoj politika i aktivnih mjera podrške mladima u skladu sa europskim direktivama i okvirima za razvoj SDG ciljeva u BiH. Strategija koja je u početnoj fazi izrade treba da donese niz mjera i aktivnosti koje će značajno unaprijediti položaj mladih kroz strateško opredjeljenje da u fazi izrade upravo mladi odluče o najpotrebnijim mjerama i aktivnostima, odnosno smjernicama za implementaciju ciljeva.

Nedavno je počeo novi ciklus STEM akademije, kako je koncipiran rad sa djecom kroz ovaj projekat?

Na STEM akademiji djeca i mladi uče se logici, istraživanju i promišljanju, programiranju, robotici, elektronici, upotrebi tehnologija u oblaku, sigurnoj i odgovornoj digitalnoj komunikaciji i kolaboraciji, kroz samostalan i timski rad. Obrazovni program STEM akademije usmjeren je ka razvoju znanja i kompetencija neophodnih svakom pojedincu u digitalnom dobu, uvodeći polaznike u svijet njihove budućnosti. Svakako djeca provode previše vremena za računarima, a ovo je idealna prilika da to vrijeme provedu na edukativan način. Djeca i mladi gotovo bez izuzetka vole robote, zato što se roboti kreću, svijetle, plešu, pomiču stvari, pomažu drugima, pa čak i pričaju. Robotika ne uči djecu samo robotima, to je set znanja koja počinju od fizike, kretanja, mehanike, logike zupčanika, poluga, osovina; koja angažuje dijete da radi rukama, uči ga pritom urednosti, pedantnosti, kreativnosti, domišljatosti. Robotika na kraju završava ponovo na programiranju – setu naredbi koje upućuju robota kako da postupi kad nečega ima, nema, kad je nešto veliko, malo, crveno, plavo, mokro ili suho.

Program STEM akademije podijeljen je na 8 nivoa koji prate starosnu dob polaznika, uvažavajući na višim nivoima i njihovo predznanje. Za njihovu edukaciju angažuju se nastavnici i profesori informatike. Rad u jednoj grupi traje 90 minuta (dva školska časa) jednom sedmično. Jedan nivo STEM akademije traje sedam mjeseci uporedo sa školskim aktivnostima. Polaznici kursa STEM akademije imaju mogućnost da nastave STEM obrazovanje kroz naredne nivoe STEM obrazovanja tokom godina školovanja do 18-te godine.

Želimo pripremiti djecu i mlade za aktivno učešće u digitalnom dobu dajući im neophodna digitalna znanja i vještine, uz istovremenu izgradnju drugačijeg načina razmišljanja, podsticanje kreativnosti, razvoj njihovih komunikacijskih, kolaboracijskih i prezentacijskih vještina.

Agencija djeluje od 2006. godine, kada se osvrente na protekli period, kako je RAZ promijenila ekonomsku sliku Zavidovića?

Opredjeljenje Agencije da posebnu pažnju posveti razvoju poslovnog inkubatora rezultiralo je novim radnim mjestima i razvoju mikro biznisa koji posluju u inkubatoru. Tako je u posljednih 12 mjeseci, u inkubatoru povećan broj uposlenih za oko 20 osoba zahvaljujući novim raspoložim prostorima, novim adaptacijama i kvalitetnijom infrastrukturom. Sveopća podrška mjerljiva je kroz niz realizovanih projekata u MSP sektoru koji značajno doprinose unaprjeđenju opremljenosti preduzeća i njihovom tehnološkom napretku, koji je itekako mjerljiv po povećanju obima poslovanja. U cilju snažnije podrške rastu i razvoju, odnosno kvalitetnijem pristupu strateškom planiranju i aktivnoj implementaciji mjera i ciljeva razvoja potrebna je aktivnija uloga svih aktera na lokalnom nivou.

Pružena podrška poljoprivrednom sektoru rezultirala ja unaprjeđenjem opreme i zadržavanjem radnih mjesta, odnosno registrovanih obrta. Aktivnosti podrške razvoju i registraciji start-up preduzeća podržale su nastanak značajnog broja novih poduzetnika koji uspješno posluju, odnosno koji kreiraju nove vrijednosti i proizvode.

Kakvi su planovi Razvojne agencije u narednom periodu?

Razvojna agencija Zavidovići ima ambiciozne planove za naredni period, s ciljem unaprjeđenja ekonomske i društvene situacije u ovom gradu i okolnim područjima. Trenutno radimo na izradi strategije omladinske politike grada Zavidovići za period 2024-2027 koji se realizuje uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Što se tiče ostalih planova, oni ključni su:

-Podsticanje lokalnog poduzetništva: Razvojna agencija će nastaviti da pruža podršku postojećim poduzetnicima i promoviše razvoj novih poslovnih inicijativa. Ovo uključuje pružanje obuke, finansijsku podršku i savjete o poslovanju kako bi se ohrabrili lokalni investitori.
-Infrastrukturni projekti: Planira se dalji razvoj infrastrukture u inkubatoru, uključujući poboljšanja u  energetskoj efikasnosti i digitalnoj infrastrukturi. Ovi projekti će stvoriti povoljnije uslove za privlačenje novih korisnika.
-Obrazovanje i obuka: Planira se unaprjeđenje sistema obrazovanja i obuke kako bi se osigurala kvalifikacija lokalne radne snage za potrebe savremenog tržišta rada. Ovo će učiniti Zavidoviće privlačnijim za investitore i kompanije koje traže kvalifikovane radnike.

-Ovi planovi za naredni period predstavljaju ambiciozan napor Razvojne agencije Zavidovići da unaprijedi ekonomski i društveni razvoj ovog regiona, stvarajući održive temelje za bolju budućnost.

Piše: Vedada Šećerbajtarević


Ova priča napisana je zahvaljujući velikodušnoj podršci Američkog naroda kroz program “Snaga lokalnog” Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID). Za sadržaj priče iskljucivo je odgovoran autor i “Mreža za izgradnju mira”. Stavovi izneseni u priči ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Americkih Država.