Za zdravstvenu zaštitu djece Kiseljaka donirana oprema vrijedna oko 17.000 KM

Aktivnostima Fondacija tuzlanske zajednice na Kiseljaku doprinosi se stvaranju boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga djeci i mladima

Trideset i šestero djece prvih i šestih razreda Osnovne škole “Kiseljak” ove godine je po prvi put posjetilo zubara i obavilo stomatološki pregled u Službi stomatologije Doma zdravlja Tuzla. Uzbuđeni, radosni i prestrašeni u isto vrijeme, učenici su otvorili novo poglavlje u svojim mladim životima i krenuli na putovanje ka zdravom osmijehu.

Sve se odvijalo u okviru aktivnosti “Unaprijeđenje zdravstvenih usluga kroz rad Pedagoške radionice” koju je Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa JU Dom zdravlja Tuzla ove godine započela sa ciljem stvaranja uslova za očuvanja oralnog i opšteg zdravlja kod djece u mjesnoj zajednici Kiseljak. Kao dio te saradnje, u proteklom mjesecu su donirane medicinska oprema i materijal u vrijednosti oko 17.000 KM Službi stomatologije Doma zdravlja Tuzla i Područnoj ambulanti u Mjesnoj zajednici Kiseljak.

U aktivnost je direktno uključena i zajednica, posebno kroz angažman Doma zdravlja Tuzla i Osnovne škole „Kiseljak“ koji su partneri u provođenju projekta. Načelnica Službe stomatologije prim. dr. Mirjana Duspara kazala je kako je ovo jedan od najbitnijh koraka u stvaranju uslova za podizanje svijesti o dentalnoj higijeni i očuvanju zdravlja kod djece, u čemu su veliku ulogu odigrala kako djeca tako i njihovi roditelji.

Zdrav dječji osmijeh

– Nakon održanih radionica u lokalnoj zajednici na temu oralnog zdravlja, koje su vodili naši doktori specijalisti, napravili smo i prvi konkretan i jako bitan korak, a to je da smo 16 djece prvog razreda i 20 djece šestog razreda doveli u Dom zdravlja Tuzla i uradili im osnovni pregled zuba. Svakom djetetu smo napravili karton sa problemima kojima trebaju posvetiti pažnju, obavijestili njihove roditelje i odmah ih naručili na preglede, odnosno prve intervencije. Još uvijek se nisu odazvala sva djeca, ali imamo male pacijente koji dolaze i koji su shvatili bitnost oralnog zdravlja, kazala je dr. Duspara.

Vrijednost ovog aspekta projekta je utoliko veća što većina djece koja su obuhvaćena projektom dolaze iz marginalizirane romske skupine i mjesne zajednice koja je udaljena petnaestak kilometara od Doma zdravlja Tuzla, zbog čega odlazak zubaru često predstavlja izazov za djecu i njihove roditelje. Odlazak djece na preventivni pregled u Dom zdravlja Tuzla organizovan je u partnerstvu sa OŠ Kiseljak, koja je odigrala veliku ulogu u pripremi djece i roditelja na ono što ih čeka.

 – Učenici su različito primili vijest o odlasku kod zubara, pa su istovremeno bili i radosni i uzbuđeni, ali je bilo i straha, što je i razumljivo. Mi smo kroz razgovore i djeci i roditeljima objasnili da nema razloga za strah, o čemu se ovdje radi, zašto je važno da se redovno ide kod zubara, kako izgleda prvi pregled i slično. Ono što nam sad preostaje jeste stalno biti u kontaktu sa roditeljima, što mi već i radimo, i podsjećati ih na zakazane preglede kod stomatologa, kako bi djeca stvorila naviku odlaska kod zubara, kazala je pedagogica škole Amela Kukuruzović.

Sveobuhvatan angažman zajednice

U okrviru iste aktivnosti je nabavljena i oprema za područnu ambulantu u Mjesnoj zajednici Kiseljak u vrijednosti od 7.415 KM, sa ciljem unaprjeđenja pristupa primarnim zdravstvenim uslugama za djecu i mlade. Ambulanti je, između ostalog, doniran, vaga za bebe, stetoskop za djecu, EKG uređaj, a zahvaljujući donaciji ambulanta će po prvi put imati i inhalatore za djecu, čiji je nedostatak ranije usporavao i otežavao ozdravljenje djece kojoj je za liječenje inhalator bio potreban, a zbog kojeg su ranije morali posjećivati Dom zdravlja Tuzla, udaljen 15-ak kilometara.

Ambulanta u Kiseljaku ima registrovanih oko 1.800 korisnika, a gravitira joj barem 350 djece predškolskog i školskog uzrasta.

– Ova donacija jako puno znači nama u Domu zdravlja, posebno u ambulanti Kiseljak gdje smo implementirajući ovaj ugovor usmjerili sve u što bolji razvoj pozitivnih navika kad je u pitanju očuvanje zdravlja, posebno kod školske djece u romskoj populaciji. Sve ovo što smo dobili za ambulantu je jako važno, jer usljed prevelike upotrebe inhalatori za djecu, tlakomjeri, stetoskopi, postanu neupotrebljivi relativno brzo, a nezamjenjivi su u liječenju djece. S novom opremom ćemo značajno poboljšati uslove za liječenje djece i mladih, kazala je prim. dr. Samira Srabović, načelnica Službe opšte porodične medicine.

Optimalna zdravstvena zaštita

Saradnja sa Domom zdravlja Tuzla nastavit će se i u narednim godinama na način da će se, u saradnji sa OŠ Kiseljak, održavati preventivni stomatološki pregledi za djecu svake godine, a vodit će se i indeks karijesa kod školske djece kroz koji će se pratiti promjene u navikama i oralnoj higijeni. Sa lokalnim stanovništvom, a posebno sa roditeljima, bit će održana i predavanja u cilju podizanja svijesti o očuvanju oralne higijene kod djece, ali i zdravlja uopšte.

Sve aktivnosti realizuju se u okviru Pedagoške radionice koja je model partnerske saradnje svih organizacija i institucija čija su nadležnost i oblast rada zaštita djece i podrška njihovom učenju i razvoju. Glavna svrha Pedagoške radionice je uključivanje i zadržavanje djece i mladih u obrazovnom procesu na način koji će osigurati da nijedno dijete ne bude izuzeto iz obrazovnog procesa niti da bude zapostavljeno tokom školovanja, a kako bi se osiguralo ispunjenje njegovog individualnog razvoja.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“, koji Fondacija provodi u partnerstvu i uz finansijsku podršku Freudenberg fondacije i  Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ)

.              

Izvor: fondacijatz.org