Za poboljšanje položaja mladih izdvojeno 1.361.700 KM

Zakon o mladima FBiH propisao je, između ostalog, obavezu svih općina da u budžetu osiguraju stavku koja će se odnositi na poboljšanje položaja mladih te intenziviranje rada sa mladima i omladinskih aktivnosti.

Općina Centar je u okviru tekuće programske kvalifikacije budžetskih izdataka u skladu sa strateškim prioritetima posebno izdvojila tekući program „Unapređenje položaja mladih”, za koji je u 2023. godini obezbijeđeno 1.361.700 KM. Na ovaj način centralna gradska općina iskazuje svoje opredjeljenje i misiju da bude prepoznata kao Općina za mlade.

U okviru kontinuirane brige o mladima, Općina Centar, uz podršku koju pruža njihovom obrazovanju, zapošljavanju, kulturnim i sportskim projektima, daje potporu i stambenom zbrinjavanju mladih.

Ove godine izdvojen je rekordan iznos iz budžeta i to 712.700 maraka za dodjelu općinskih stipendija „Prof. dr. Husein Kulenović“ srednjoškolcima i studentima. Namjera Općine je da obezbijedi stipendiju svim učenicima i studentima koji ispune uslove javnog poziva. 

Da Općina Centar vodi računa o mladima i njihovoj budućnosti govori i podatak da je ova lokalna zajednica donijela Odluku o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina. U budžetu za 2023. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 70.000 KM, a sredstva se raspoređuju na osnovu javnog poziva koji će biti otvoren do kraja godine, a u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima, tj. do utroška budžetskih sredstava planiranih za ovu namjenu.

Za razvoj podsticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih Općine Centar, izdvojeno je ukupno 399.000 KM. Sredstva se raspoređuju putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za poticaj poduzetništva i samozapošljavanje mladih kroz start-up biznise.

Također, za razvoj svijesti mladih o značaju kreativnog provođenja slobodnog vremena i pružanje podrške mladima u organizaciji kulturnih i sportskih aktivnosti i događaja izdvojeno je ukupno 130.000 KM. U okviru tih sredstava 5.000 KM je izdvojeno za podršku aktivizmu mladih, 20.000 KM je planirano za podršku mladima za mobilnost, dok je 30.000 KM izdvojeno za finansiranje projekata za mlade putem JU Centar kulture i mladih. U 2023. godini u Centru kulture i mladih (Jelića 1) i u prostorijama smještenim na adresi Mis Irbina 18 realiziraju se projekti: škola digitalnih inovacija, kurs italijanskog jezika, radionica stripa, fotofestival učenika srednjih škola, izložba „Studentski dani“, književni program i radionice JU CKM, škola savremenog plesa, kulturno-historijsko naslijeđe BiH, ZEZ – znanost-edukacija-zabava, edukacija za pisanje projekata po LOD metodologiji i kultura sjećanja. Za implementaciju usvojene Strategije prema mladima izdvojeno je ukupno 75.000 KM. U okviru tih sredstava 30.000 KM izdvojeno je za obilježavanje Dana mladih općine Centar Sarajevo, 10.000 KM je izdvojeno za podršku JU Biblioteka Sarajeva za finansiranje članarine mladima, 5.000 KM za podršku radu Vijeća mladih Općine Centar Sarajevo, dok je 30.000 KM izdvojeno za implementaciju Strategije za mlade putem JU Centra kulture i mladih.

Iznos od 50.000 maraka izdvojen je za podršku mladim uspješnim pojedincima, dobitnicima najvećih priznanja i nagrada.

Budžetska izdvajanja za mlade imaju za cilj kontinuirani rad na poboljšanju njihovog položaja, aktivnijeg i odgovornijeg sudjelovanja u društvenom životu i stvaranje okruženja kako bi mladi imali veće šanse i perspektivu za bolje sutra. Općina Centar će brigu o mladima nastaviti i u budućem periodu.

Izvor: centar.ba