Vlada ZE-DO: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita

Vlada Zeničko-dobojskog kantona objavila javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava

Korisnik kreditne linije može biti privredno društvo koje se bavi proizvodnom ili uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona.

Namjena za koju se može tražiti kredit su osnovna sredstva, sve vrste obrtnih sredstava, a posebno repromaterijala, te za sufinansiranje dijela poreza i doprinosa na plaće u visini do 50% za zadržane radnike.

Prioritet će imati sve proizvodne i uslužne djelatnosti kojima se olakšava prevazilaženje zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije.

Javni poziv se može preuzeti na internet stranici www.zdk.ba (Javni poziv za odobravanje kredita iz KGF Vlade ZDK).