Vlada Brčko distrikta zaposlit će 60 novih asistenata u nastavi od naredne školske godine

Vlada Brčko distrikta putem Odjeljenja za obrazovanje zaposlit će od naredne školske godine novih 60 asistenata u nastavi.

Šef odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Zoran Bulatović rekao je da je novac za ove namjene osiguran u ovogodišnjem rebalansu budžeta, a cijeli postupak je bio neophodan usljed povećanog broja učenika kojima je potrebna asistencija u nastavi.

“Imamo 330 djece kojoj je potrebna asistencija prilikom nastave i koja su kategorisana uzimajući u obzir i djecu iz vrtića te nam je potrebno novih šesdeset asistenata za što će nam na mjesečnom nivou trebati oko 200 hiljada KM”, rekao je Bulatović dodajući da će se na ovaj način kvalitetno riješiti radno-pravni status radnika u nastavi.

Ističe da je sigurno da je proces stručne podrške učenicima s poteškoćama u razvoju vrlo važan kako bi se vrtićkoj grupi i osnovcima, a time i i njihovim roditeljima pružila podrška u lakšem i potpunijem savladavanju nastavnih planova i programa kroz trajan sistemski način, zaključio je šef Odjeljenja Zoran Bulatović.

Izvor: akta.ba