Uspostavljena Mreža gradskih projektnih timova za Zapadni Balkan – Udruženim snagama do međunarodnih fondova

Gradonačelnici Bara, Leskovca, Svetog Nikole, Elbasana, Mostara i Sarajeva, te predstavnici gradova Podgorica, Priština i Novi Pazar, u prisustvu Daniel Stinsky, predstavnika njemačke ambasade u Sarajevu i Natalije El Hage, direktorice GIZ ureda u Sarajevu, sastali su se kako bi ozvaničili uspostavljanje Mreže gradskih projektnih timova za Zapadni Balkan.

Grad Sarajevo inicirao je uspostavu ove Mreže gradova, koja će raditi na osnaživanju gradskih timova u procesu pristupanja EU i drugim fondovima, te koja će rezultirati zajedničkim aplikacijama i projektima koji su od koristi za sve građane.

Inicijativa je finansirana od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a implementira je Njemačka razvojna agencija GIZ, uz tehničku podršku Mreže lokalnih zajednica Jugoistočne Evrope NALAS.

Gradonačelnici i predstavnici devet gradova složili su se da ova Mreža ima veliki potencijal da doprinese razvoju regije Zapadnog Balkana.

– Suočavamo se sa sličnim izazovima i sličnim problemima u našim gradovima. Gradski budžeti ne mogu u potpunosti podmiriti potrebe naših građana. Zato je potrebno da posegnemo za dostupnim međunarodnim fondovima kako bi unaprijedili kvalitet života u našim zajednicama. Kada udružimo snage, efekti mogu biti još veći i zajedno možemo postići još veće rezultate u cijelom regionu – naglasila je gradonačelnica Benjamina Karić potvrđujući važnost kreiranja Mreže.

– Partnerstva zemalja Zapadnog Balkana na gradskoj i lokalnoj razini imat će opipljive učinke na dobrobit građana. Planirane su konkretne mjere za jačanje transparentnosti, vladavine prava i kvalitete u javnoj upravi u različitim oblastima. Nastojimo razviti i održivo jačati modele partnerstva među pobratimskim gradovima. Njemačka vlada, ali i važni drugi donatori, posebno podržavaju ovakav pristup – rukovodilac odjela za ekonomiju i razvoj, Ambasade Savezne Republike Njemačke, Daniel Stinsky.

Otvoreni regionalni fond – modernizacija komunalnih usluga ima za cilj unaprijediti međudržavnu saradnju gradova iz WB6 i njezin doprinos privrednom, administrativnom i kulturnom razvoju u jugoistočnoj Evropi. Stvaranjem Mreže gradova ova inicijativa okuplja projektne timove i donositelje političkih odluka u okviru uzajamnog učenja, razvija i implementira zajedničke projektne prijedloge, te jača partnerstva i razmjenu s drugim pobratimskim gradovima u Srednjoj i Zapadnoj Evropi – rekao je rukovodilac Fonda Peter Wolf.

– Kapacitet povlačenja sredstava iz fondova od strane lokalnih vlasti ostaje jedno od relevantnih pitanja u procesu pristupanja EU, kao potencijal za poboljšanje lokalnih javnih usluga. Vjerujemo da učenjem i saradnjom gradovi mogu osnažiti svoje timove i iskoristiti raspoložive resurse u korist svojih građana – rekao je izvršni direktor NALAS-A Kelmend Zajazi.

Izvor: ba.ekapija.com