Uskoro počinje djelovati Fond za odbranu novinara u Bosni i Hercegovini

Sve češći napadi na novinare i sve manje mogućnosti novinara da budu kvalitetno zastupljeni u sudskim sporovima stvorili su potrebu za kreiranje posebnog mehanizma koji će im biti snažna podrška i zaštita.

Upravo zbog toga održana je Fokus grupa- diskusija o temi uspostave i funkcioniranja Fonda za odbranu novinara/ki u Bosni i Hercegovini. Cilj ove diskusije je razmatranje strategije uspostavljanja Fonda kao samoodrživog mehanizma za pružanje pravne i profesionalne pomoći novinarima i medijima u našoj zemlji.

Fond za odbranu novinara/ki u Bosni i Hercegovini trebao bi predstavljati jednu od prvih adresa kojoj će se novinari obratiti ukoliko imaju problem pravne, sigurnosne, psihološke ili materijalne prirode. Ključni uslov da novinari dobiju podršku Fonda jeste da poštuju profesionalne novinarske standarde.

„Nažalost, stanje na medijskoj sceni Bosne i Hercegovine je loše i postaje sve lošije tako da ova vrsta potrebe kada su u pitanju novinari postaje vrlo dominantna. Veliki je broj nastraja, kršenja prava novinara, a sve to traži pravnu zaštitu“, kazao je Marko Divković, predsjednik Udruženja BH novinari.

Fond će biti angažiran na zagovaranju, poticanju jačanja i operacionalizaciji zaštitnih mehanizama i mreže podrške i pomoći, kako bi se novinarima omogućila brza i pod jednakim uslovima dostupna pomoć advokata i drugih pravnih stručnjaka, te jačali kapaciteti za njihovu odbranu i poboljšala njihova sigurnost.

„Potreba postoji, ona je iz godine u godinu sve veća. Na godišnjem nivou otprilike 200 novinara aplicira za različite vidove pomoći. Dakle, ne samo za odbranu pred sudovima i drugim institucijama već i pravne savjete, profesionalnu podršku, podršku koja se tiče različe zaštite prava“, objasnila je Borka Rudić, generalna sekretarka BH novinara.

Iz Udruženja BH novinari ističu da trenutno imaju oko 12 slučajeva klevete, odnosno odbrane novinara pred sudovima. Predsjednik ovog Udruženja istakao je problem visokih troškova sudskih sporova, koje novinarske plate uglavnom ne mogu pokriti.

„Mnoge kolege imaju problem da su tuženi, gube sporove zato što ne mogu da plate pravnu zaštitu, ali je problem i to što se nikome ne obrate, pa čak ni ovom udruženju. Ili jednostavno nemaju novca da to plate. Sporovi koštaju, sve to treba platiti. Oko 40% novinara u BiH imaju plaću jedva 600 maraka, time ne mogu platiti ništa“, rekao je Marko Divković, predsjednik Udruženja BH novinari.

Jedan od zadataka Fonda bit će i poticanje međunarodne saradnje i razmjene dobrih praksi odbrane novinara i medija, primjenjivih u Bosni i Hercegovini, kao i podrška neovisnom i istraživačkom novinarstvu. Fond bi s radom trebao početi do kraja ove godine.

Izvor: rtvslon.ba