Uskoro direktno doniranje hrane javnim kuhinjama, bez plaćanja PDV-a

Dopunom Zakona o PDV-u kompanijama će se omogućiti direktno doniranje hrane pred istek roka javnim kuhinjama i drugim posrednicima u doniranju, uz oslobađanje od plaćanja PDV-a. Pokretači USAID inicijative „Niko gladan. Niko sam“, Fondacija Mozaik sa partnerima, posljednjih godinu dana aktivno rade na tome da novim Zakonom o PDV-u donacije hrane pred istek roka budu oslobođene plaćanja PDV-a.

Zakon je najvažnija, ali ne i jedina karika u cijelom sistemu koji treba omogućiti transparentno i efikasno doniranje hrane. U saradnji sa Upravom za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) BiH i na osnovu analiza postojećih zakona i međunarodnih praksi, radi se na planiranju podzakonskih akata koji su neophodni za implementiranje ove inicijative, a koji će najbolje odgovoriti na potrebe u našoj zemlji. Važne smjernice se mogu pronaći u istraživanju koje je za ovaj USAID program proveo ekonomski analitičar dr. scc. Faruk Hadžić, dipl. oec. u kojem se navodi da „jedno od rješenja za optimiziranje procesa doniranja hrane može biti i uspostavljanje digitalne banke hrane, kao online prostora za uvezivanje preduzeća koja žele transparentno donirati hranu sa javnim kuhinjama i udruženjima kojima je hrana potrebna i koji će je dostaviti do krajnjih korisnika.“ Predložena je i druga opcija koja navodi da „trgovački lanac može provjeriti šta je potrebno drugoj strani i direktno donirati traženu robu u određenoj količini.“

Smjernice su predstavljene UINO nakon čega je usvojeno razmatranje buduće opcije direktnog doniranja, bez osnivanja digitalne banke hrane: „Prilikom direktne isporuke donacija posrednicima u doniranju važno je osigurati dvije stvari: (1) da je primalac donacije uveden u Registar posrednika za doniranje hrane pri resornom ministarstvu i (2) da je osigurana sljedivost isporuke, tj. da se u svakom momentu može utvrditi kretanje robe,“ navodi Sedin Mešinović, šef Odsjeka za revizije i kontrolu iz UINO.

„Nakon intenzivnih razgovora sa predstavnicima nadležnih institucija, smatramo da je sada najvažnije hitno dopuniti postojeći Zakon i omogućiti da su donacije hrane pred istek roka oslobođene od plaćanja PDV-a. Ukoliko to bude potrebno, izrada podzakonskih akata će biti podržana u sklopu ove USAID inicijative kojima će se urediti i omogućiti proces direktnog doniranja hrane. Ovim nestaje potreba za drugim opcijama, poput pomenutih banaka hrane, tako da one u ovom momentu neće biti razmatrane,“ dodao je u ime USAID inicijative Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.

Inicijativa “Niko gladan. Niko sam.” je dio programa “Pravni okvir za filantropiju” koji provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a. Sve informacije o inicijativi možete pronaći na www.nikogladan.lonac.pro