USAID i UN Women pokreću inicijativu za osnaživanje žena u sektoru turizma

Prema istraživanju koje je proveo USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), žene čine većinu zaposlenih u hotelima, restoranima, turoperatorima i turističkim agencijama u Bosni i Hercegovini. Međutim, žene se i dalje suočavaju s preprekama i diskriminacijom, kao što su nedostatak prilika za profesionalno napredovanje i niža zarada.

Prepoznajući ove probleme u dinamičnom i brzorastućem turističkom sektoru Bosne i Hercegovine, USAID Turizam i UN Women BiH jučer su predstavili inicijativu pod nazivom Žene u turizmu: Stvaranje prilika u Bosni i Hercegovini. Cilj ove inicijative je da potakne što veći broj kompanija u sektoru turizma na usvajanje Principa osnaživanja žena.    

Predstavnica UN Women BiH  Jo-Anne Bishop rekla je da USAID i UN Women vjeruju da osnaživanje žena u sektoru turizma vodi ka ekonomskom rastu tako što širi radnu snagu i čini je inkluzivnijom za sve. Taj rast, kako je dodala, neophodan je za razvoj živopisne turističke industrije u usponu i sveukupnog ekonomskog rasta zemlje.

“Žene čine većinu turističkih radnika i zaslužuju više mogućnosti u oblasti izabrane karijere. Udružujemo snage i obavezujemo se da ćemo raditi na osnaživanju žena kako bi ostvarile svoj puni potencijal, jer će njihovo aktivno učešće rezultirati raznolikijim i održivijim turističkim sektorom”,  izjavila je Bishop. 

Principi osnaživanja žena, koje su kreirali UN Women i UN Global Compact, pružaju smjernice za promociju rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na radnom mjestu, tržištu i u zajednici. Ti principi temelje se na međunarodnim standardima rada i ljudskih prava i prepoznavanju odgovornosti i važne uloge kompanija u postizanju rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena. Više od 8.000 kompanija širom svijeta već primjenjuje Principe osnaživanja žena u svom poslovanju.  

Direktor Ureda za ekonomski razvoj USAID/BiH Karl Wurster je uime Vlade SAD-a najavio pionirsku saradnju između USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u BiH i UN Women BiH.

“Suština ovog partnerstva je zajednička misija unapređenja turističkog sektora u Bosni i Hercegovini uvođenjem Principa osnaživanja žena. Pozivamo sve djelatnike i djelatnice u sektoru turizma da nam se pridruže u ovom ključnom trenutku s ciljem usvajanja principa, da rodna ravnopravnost ne vodi samo ka boljim poslovnim rezultatima – ona određuje budućnost turizma u BiH”, dodao je Wurster. 

Usvajanje Principa osnaživanja žena nije samo etička obaveza, već predstavlja i stratešku prednost u savremenom poslovnom okruženju. Osim što potiču inovativnost i produktivnost, Principi također pomažu u privlačenju i zadržavanju talentiranih pojedinaca, osnažujući korporativni imidž i jačajući odnose s klijentima i klijenticama koji vrednuju društvenu odgovornost.

U narednom periodu će kroz niz lokalnih aktivnosti predstavnici i predstavnice ugostiteljsko-turističkog sektora Bosne i Hercegovine biti pozvani da se pridruže brojnim kompanijama širom svijeta koje već primjenjuju Principe osnaživanja žena, saopćeno je iz USAID Turizam. 

Izvor: akta.ba