USAID će sa 2,8 miliona dolara podržati investicione projekte u BiH

USAID projekat “Diaspora Invest” je objavio novi poziv za prijave za dodjelu grantova investicijskim projektima pokrenutim od strane članova BiH dijaspore mikro, mala i srednja preduzeća i start-up kompanije.

Grantovi u iznosu do 70,000 KM su na raspolaganju preduzećima mlađim od tri godine, a koja su osnovana sa učešćem dijaspore. Riječ je o pozivu kojim se otvara implementacija fonda za dodjelu bespovratnih sredstava čija je ukupna vrijednost 2,8 miliona dolara.

“Fond za dodjelu bespovratnih sredstava USAID projekta “Diaspora Invest” razmatrat će zahtjeve za investiranje kojim se želi osigurati razvoj finansijski održivih preduzeća u BiH sa vezama sa BiH dijasporom, a koja imaju potencijal da prošire svoje poslovanje i otvore nova radna mjesta”, poručuju iz Projekta.

Bespovratna sredstva će biti dodijeljena za aktivnosti koje doprinose kreiranju novih radnih mjesta, povećanju direktnih investicija dijaspore, jačanju partnerstava malih i srednjih preduzeća u BiH sa dijasporom, prenosu znanja iz dijaspore, istraživanju novih tržišta, poslovnom umrežavanju te korištenju ostalih finansijskih i nefinansijskih doprinosa ekonomskom razvoju BiH.

Javni poziv za dodjelu grant sredstava je otvoren do 31.03.2023. godine.

„Aplikacija za dodjelu granta se nalazi na: www.grant.diasporainvest.ba, zaključuje se u pozivu.

Prije nego što započnete popunjavanje aplikacije, pozivamo Vas da pročitate dokument o uslovima apliciranja i postupku izbora na linku: OVDJE 

Izvor: lonac.pro