Upoznajte članice Mreže za izgradnju mira – Predstavljamo Udruženje „LAN“ Bihać

Udruženje Mreža za izgradnju mira i u 2023. godini radi na promociji članica Mreže. Kroz kratke intervjue želimo upoznati širu javnost sa članicama Mreže, bolje ih predstaviti drugim članicama i podijeliti pozitivne priče i sve ono na šta su članice Mreže ponosne u proteklom periodu ali i podijeliti ono čime se članice bave ili namjeravaju baviti u narednom periodu.

Mreža za izgradnju mira: Molimo Vas da predstavite Vašu organizaciju:

Udruženje „LAN“ iz Bihaća je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja se kroz svoj rad i aktivnosti zalaže za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima na osnovu Ustava i Zakona, a djeluje od 2015. godine. Djelujemo na području Unsko-sanskog kantona. Surađujemo s kantonalnim i gradskim vlastima, kao  i s drugim  nevladinim organizacijama iz  USK i drugih dijelova BiH. Članica smo Mreže za izgradnju mira.

Misija Udruženja „LAN“ je da kroz otvoreno društvo bez obzira na spol, profesiju, nacionalnu, vjersku i teritorijalnu pripadnost doprinese ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom osnaživanju u društvu. Neki od ciljeva Udruženja su afirmacija položaja i statusa mladih, podsticanje i osnaživanje volonterskog humanitarnog rada, pokretanje i podrška procesu uspostavljanja zajedničkog života, povjerenja i tolerancije među građanima, puna ravnopravnost građana u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim propisima

Vizija Udruženja „LAN“ je doprinijeti stvaranju društva jednakih mogućnosti u Bosni i Hercegovini, razvoju demokratskih odnosa u svim sferama života, te punoj afirmaciji načela humanosti i pravednosti. 

Naše je uvjerenje i osnovni pokretački moto da je svakoj osobi neophodno osigurati ostvarivanje prava na obrazovanje, kao jednog od osnažujućih ljudskih i posebno dječijih prava. Sve naše aktivnosti su neposredno ili posredno vezane za podršku djeci, porodicama i zajednici u ostvarivanju tog prava.

Članice Udruženja više od 8 godina  učestvuju  u realizaciji projekata inkluzivnog obrazovanja i obuke, razvoja društvenih, građanskih, multikulturalnih kompetencija i medijske pismenosti, rodne jednakosti i ravnopravnosti, rješavanja problema vršnjačkog nasilja, smanjenja razlika u ishodima učenja učenika iz marginaliziranih grupa, razvoja školskog menadžmenta, strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih, razmjene i primjene inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa koje promoviraju saradnju, uzajamno učenje i razmjenu iskustava,  podizanja nivoa dostignuća u kompetencijama cjeloživotnog učenja kroz formalno i neformalno obrazovanje  na svim uzrastima. 

U skladu sa Statutom, Udruženje ima predsjednicu, predsjednicu Skupštine te  članice i volontere/volonterke s iskustvima i kvalifikacijama u oblasti obrazovanja, ali i vođenja ekonomskih i finansijskih aktivnosti kod realizacije projekata.

Mreža za izgradnju mira: Čime se ponosite, koje su to aktivnosti i ciljevi koje ste ralizovali u proteklom periodu?

U proteklom periodu realizirale smo velik broj projekata iz oblasti obrazovanja, interkulturalizma, održivog razvoja, medijske pismenosti i osnaživanja žena. U 2022. godini uspješno smo realizirale  projekte: Zidovi ili mostovi – izbor je tvoj, koji je podržala Ambasada Sjedninjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Zajedno možemo razbiti „stakleni strop“, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša, Republika Hrvatska i I mi gradimo bolji svijet uz finansijsku podršku Eko život d.o.o. Tuzla. 

Posebno smo ponosne na projekt Osiguravanje zaštite i pristupa osnovnim socijalnim uslugama za djecu izbjeglice i migrante u TRC Ušivak – Sarajevo i TRC Borići – Bihać, koji finansijski podržavaju WVI u BiH i UNICEF u Bosni i Hercegovini. U okviru ovog projekta naše Udruženje vodi sigurni kutak za djecu izbjeglice i migrante u TRC Borići Bihać. Cilj projekta je pružanje prilagođene zaštite i podrške djeci koja borave u privremenim migranstkim centrima u USK,u skladu s njihovim potrebama i razvojnim sposobnostima. Ovu aktivnost, uz podršku donatora, kontinuirano provodimo od 2020. godine.

Uspješno surađujemo sa francuskom neprofitnom organizacijom Secours populaire francais (SPF) koja, između ostalog, razvija interkulturalne razmjene između djece i mladih iz cijeloga svijeta kroz svoj dječiji pokret „Copain du Monde“ kako bi oživjeli i izgradili solidarnost bez granica.  Tako je grupa naše djece imala priliku prisustvovati obilježavanju 30 godišnjice ovog pokreta gdje su kroz 15-dnevni boravak imali bogat i iskustven sadržaj, a nakon toga proveli par dana u Disnilendu u Parizu što je djeci ostalo u nezaboravnom sjećanju.

Dvoje mladih ljudi je također imalo priliku prisustvovati Omladinskom festivalu, upoznati se sa radom organizacije ali i susresti se s mladima iz drugih zemalja svijeta.

U proteklom periodu realizirale smo ciljeve postavljene u projektnim prijedlozima i ostvarili planirane rezultate, što doprinosi i ostvarivanju ciljeva Udruženja. 

Mreža za izgradnju mira: Šta trenutno radite i koje su to aktivnosti koje planirate u narednom periodu?

Trenutno nastavljamo realizaciju projekta vođenja sigurnog kutka za djecu izbjeglice i migrante u TRC Borići Bihać. U narednom periodu nastavljamo naše aktivnosti i pripremamo se za realizaciju projekta Učenje, osnaživanje i partnerstvo – naša šansa za budućnost koji počinje 1. 3. 2023. godine, a podržava ga Ekumenska inicijativa žena. Očekujemo i rezultate javnih poziva za realizaciju projekata na koje smo aplicirali. U pripremi su  i aplikacije na nove projekte. 

Mreža za izgradnju mira: Koji su to benefiti članstva u Mreži za izgradnju mira?

Članstvo u Mreži za izgradnju mira nam je važno zbog povezanosti i zajedničkih aktivnosti s drugim članicama. Članstvo nam pruža mogućnost da pratimo rad nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i regije i široj javnosti prezentiramo rezultate naših aktivnosti. Mreža nas redovno informira o aktivnostima civilnog društva, javnim pozivima za projekte i drugim mogućnostima koje se pružaju organizacijama civilnog društva. Mreža je veoma uspješna u organizaciji obilježavanja brojnih značajnih datuma i događaja važnih za nevladin sektor i sve građane. 

Izvor: mreza-mira.net