Uništavanje Neretve i HE Ulog – Federacija je nemoćna

Dok aktivisti pozivaju na hitan izlazak inspekcije zbog nedavnog zamućenja Neretve i pomora ribe, kojeg povezuju s izgradnjom HE Ulog , Federalne institucije su, kažu nemoćne.

”Federalna uprava za inspekcijske poslove nema zakonsku mogućnost vršenja inspekcijskog nadzora u ovom predmetu, s obzirom na to da institucije Federacije Bosne i Hercegovine nisu izdale niti jednu dozvolu ili suglasnost za gradnju Hidroelektrane Ulog, odnosno da su sve dozvole i suglasnosti izdali nadležni organi Republike Srpske”, navode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove za Bljesak.info. Na pozive aktivista i građana povodom prijava o zamućenju Neretve i pomoru ribe kojeg povezuju s izgradnjom HE Ulog, Federalna uprava za inspekcijske poslove za Bljesak.info je rekla kako tijekom njihovog izlaska nije primijećeno zamućenje ni pomor ribe, no kako se čini Federacija je iscrpila sve pravne mogućnosti u svom djelovanju. Naime, u sjevernom dijelu Hercegovine, u Ulogu, na gornjem toku rijeke Neretve u tijeku je gradnja Hidroelektrane Ulog od 35 MW i sustav od sedam manjih hidroelektrana, koje čine hidroenergetski sustav Gornja Neretva. I za njenu gradnju Vlada Republike Srpske dala je dozvolu.

Agencija za vodno područje – RS nije tražio suglasnost

Agencija za vodno područje Jadranskog sliva također tvrdi kako iz RS-a nisu dobili nikakve zahtjeve za davanje suglasnosti oko izgradnje HE Ulog, koju aktivisti navode kao glavnog krivca za ”uništenje Neretve”. U odgovoru koji su iz Agencije dali građanskoj aktivistici, koja je odgovor ustupila našim novinarima, navode da je zbog specifičnosti i važnosti predmetnih aktivnosti ova Agencija od 2009. godine (pa sve do sada) o svim saznanjima vezanim za gradnju HE Ulog pravovremeno informirala sve odnosne institucije Federacije BiH, a od institucija Republike Srpske nadležnih za upravljanje vodama tražila odgovarajuću dokumentaciju. ”Niti jedan organ Republike Srpske ovoj Agenciji nije dostavio zahtjev za davanje prethodne suglasnosti niti bilo kakvog drugog akta koji se odnosi na predmetne aktivnosti u smislu naprijed navedenog. Stoga Agencija na temelju važećih odredbi Zakona o vodama FBiH koje se odnose na postupanje u predmetu po zahtjevu za izdavanje vodnog akta za ovakvu vrstu aktivnosti nema zakonskog uporišta i ovlaštenja na temelju kojeg bi mogla sudjelovati u navedenim aktivnostima bez prethodno ispostavljenog zahtjeva za isto od strane nadležnog organa Republike Srpske”, naveli su iz Agencije. Inače, Agencija za vodno područje kaže kako ima samo zakonske ovlasti u postupcima izdavanja vodnih akata.

Nije međudržavno pitanje

”Naime odredbama članka 123. st. 1. Zakona o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, br. 70/06) utvrđena je obveza organa Federacije nadležnog za provođenje postupka izdavanja vodnog akta, a posebno prethodne vodne suglasnosti, da dostavi podatke i dokumentaciju iz tog zahtjeva nadležnom organu iz Republike Srpske i zatraži izdavanje prethodne suglasnosti ukoliko se utvrdi postojanje razloga koji ukazuju da objekt, instalacija ili aktivnost koje se planiraju ili nalaze na teritoriji FBiH mogu imati negativne utjecaje na vode na teritorija Republike Srpske”, navode. Također, dodaju odredbama čl. 20.st.2. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Sl.novine FBiH“ broj: 31/15, 55/19, 41/20, 63/22) utvrđeno je da zahtjev nadležnog organa Republike Srpske, u smislu odredbi čl. 123.st.1. Zakona o vodama, kada se objekt, instalacija ili aktivnost koje se planiraju ili nalaze na teritoriji Republike Srpske a mogu imati negativne utjecaje na vode na teritoriju Federacije, rješava mjesno nadležna Agencija. A zašto se u ovom slučaju ne primjenjuje međunarodno pravo na zaštitu voda i prava građana, s obzirom da je ušće Neretve u susjednoj Hrvatskoj, iz Agencije su pojasnili da s obzirom da se međunarodne konvencije i protokoli primjenjuju u međudržavnim postupcima, ”a kako se u konkretnom slučaju ne radi o međudržavnom pitanju te primjena međunarodnih konvencija (ESPOO Konvencija) nije moguća”.

Najcrnji scenariji opravdani

U međuvremenu se oglasila Federalna ministrica okoliša i turizma Mesiha Pozder i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić, koji tvrde da od 2009. godine postoji bojazan za Neretvu, te da su najcrnji scenariji opravdani. ”Priča o izgradnji Hidroelektrane Ulog pokrenuta je 2009. godine. Od tada do danas svaka bojazan za rijeku Neretvu, uključujući i najcrnje scenarije je opravdana. Vlast niti na jednom nivou, od HNŽ, preko oba entiteta, do državnog nivoa nije se pokazala poduzetnom ili uspješnom u nastojanju da riješi ovaj problem. Posljednje onečišćenje rijeke Neretve u njenom gornjem toku, koje se u javnosti dovodi u vezu s izgradnjom spomenute hidroelektrane, prema prvim procjenama predstavlja zagađenje muljem koji utiče na izumiranje autohtonih ribljih vrsta”, navode u zajedničkom priopćenju. Procjena štete još nije izvršena kažu i ne mogu pretpostaviti šta će još biti uništeno ili oštećeno, ali sigurno je da će biti promjena u biodiverzitetu rijeke. Činjenica je da se HE Ulog gradi na području Republike Srpske, no, bez obzira na to, Republika Srpska je prema vlastitom zakonodavstvu morala pribaviti mišljenje resornih institucija iz Federacije s obzirom na to da je Federacija ta koja će u najvećoj mjeri osjećati posljedice izgradnje ove hidroelektrane i njenog rada. Kako to nikad nije urađeno, evidentno je da je Republika Srpska prekršila i vlastite zakone, navode ministri. Također, i međunarodne konvencije su na strani boraca za zaštitu Neretve. Upravo danas smo dobili Izvještaj Biroa Stalnog komiteta Bernske konvencije u kojem se izražava žaljenje što je izgradnja brane nastavljena i što nije obustavljena u skladu s njihovom preporukom iz 2022., navode.

Očekuje se otvaranje slučaja protiv BiH

”Ovaj problem ima podlogu za pravni lijek, a uzimajući u obzir da su resorna ministarstva u Vladi Federacije BiH iscrpila sve mogućnosti koje su u skladu s našim nadležnostima, uputit ćemo na Vladu Federacije BiH prijedlog Inicijative prema Parlamentarnoj Skupštini BiH za rješavanje predmetnog pitanja HE Ulog, ali i drugih sličnih slučajeva”, naveli su dodajući kako je ministrica Pozder prošli tjedan u skladu sa zakonskim mogućnostima uputila dopis kojim traži hitan inspekcijski nadzor od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske. Ulrich Eichelmann, direktor međunarodne organizacije Riverwatch sa sjedištem u Beču koja se bavi zaštitom rijeka, nedavno je upozoravao na pomor ribe kojem je svjedočio. ”EFT, kompanija Vuka Hamovića koja je glavni investitor u ovom projektu i čije je sjedište u Kalinoviku, mora zaustaviti izgradnju tokom… Što se mene tiče, oni bi morali zaustaviti izgradnju potpuno, slijedeći Bernsku konvencija. Uvjereni smo da će vrlo brzo Energetska zajednica otvoriti slučaj protiv Bosne i Hercegovine zbog hidroelektrane Ulog i projekta Gornja Neretva”, napisao je ovaj međunarodni aktivist, koji je na svom nalogu na društvenim mrežama objavio vijest o pomoru ribe.

Inspekcija – nije primijećen pomor i zamućenje, ali jeste talog

Po zaprimanju informacije o izrazitom zamućenju gornjeg toka rijeke Neretve koje se dogodilo 3.10.2023. godine nizvodno od lokaliteta izgradnje HE Ulog na području Republike Srpske, glavni federalni vodni inspektor je odmah kontaktirao nadležnog glavnog republičkog vodnog inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, radi vršenja hitnog inspekcijskog nadzora, pojašnjavaju iz Federalne inspekcije. Nadalje, temeljem usmenog naloga glavnog federalnog vodnog inspektora, vodni inspektor je 4.10.2023. godine izvršio inspekcijski nadzor gornjeg toka rijeke Neretve, na više različitih lokaliteta od Glavatičeva do Konjica. ”Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, postupajući federalni vodni inspektor je utvrdio da u obilasku toka rijeke Neretve na lokalitetima Glavatičevo, Ban Vir, ispod mosta u naselju Kašići i u Konjicu nije primijećeno zamućenje ni pomor ribe, ali da je uz rubove korita rijeke Neretve primjetan talog zemljane boje. Na navedenim lokalitetima također nisu primijećeni nikakvi radovi koji bi mogli dovesti do zamućenja rijeke”, naveli su iz Federalne inspekcije. Glavni federalni vodni inspektor je na zahtjev potapajućeg federalnog vodnog inspektora o nalazima obavijestio nadležnog glavnog republičkog vodnog inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske.

Podsjetimo, ekipa portala Bljesak.info u lipnju je posjetila istraživački kamp u Ulogu gdje se održavala “Sedmica nauke na Neretvi”. Znanstvenici iz 17 zemalja svijeta ujedinili su se kako bi istraživali gornji tok rijeke Neretve te njezine pritoke Jezernicu i Ljutu. Kako su za Bljesak.info pojasnili, to je bila posljednja prilika da istraže ovu rijeku prije izgradnje hidroelektrane Ulog. Navode, kako je upravo u Ulogu moguće pronaći ono što je jedinstveno u Europi, a to je netaknuta priroda i rijeka u svom izvornom obliku. Njihov zajednički stav bio je da rijeka Neretva više nikada neće biti ista, a posljedice će osjetiti biljne i životinjske vrste, kao i ljudi koji žive na ovom području.

Izvor: bljesak.info