Udruženje Mreža za izgradnju mira – Javni poziv za dostavljanje ponuda za organizaciju dvodnevne konferencije u Sarajevu

Detalji o konferenciji:

Naziv konferencije: Filantropija u praksi i teoriji – Inicijative za budućnost BiH

Datum(i) održavanja: 06-07. juni 2024. godine

Lokacija konferencije: Sarajevo

Očekivani broj sudionika: cca 100

Potrebne usluge:

 • Pripremu dizajna i izrada promo vizuala događaja u dogovoru sa Udruženjem i donatorom (poster, pozivnice, akreditacije za učesnike);
 • Pripremu i upotrebu materijala putem vizuelnih komunikacijskih sredstava;
 • Marketing i promocija događaja;
 • Priprema i organizacija press konferencije kao najava događaja;
 • Tehnička priprema i organizacija sale za konferenciju (cca 100 osoba);
 • Tehnička priprema izlaganja;
 • Angažman voditelja_ice konferencije (oba dana);
 • Fotografisanje i snimanje događaja;
 • Tehnička priprema ozvučenja i briga o funkcionisanju opreme tokom trajanja događaja;
 • Evidencija učesnika i kompletiranje dokumentacije za refundiranje troškova.

Ponuda treba da sadržava prethodne reference, broj angažovanog osoblja po elementima ponude, specifikaciju tehničke opreme i cijene za svaku od usluga – pojedinačno i zbirno. Kriteriji za odabir najboljeg ponuđača bazirat će se na iskustvu, referencama, cijeni, te dostupnosti.

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 14. maja 2024. godine, do 14:00 h, putem emaila info.lro@snagalokalnog.ba putem kojeg je moguće postaviti i pitanja vezanih za javni poziv.

O Mreži za izgradnju mira:

Mreža za izgradnju mira je osnovana 2010. godine na inicijativu mirotvorki i mirotvoraca koji su odlučili ujediniti svoje snage na promociji pitanja izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Mreža je vodeća koalicija organizacija civilnog društva koja okuplja preko 250 članica širom Bosne i Hercegovine (BiH). Mreža pokreće, jača i povezuje mirovne inicijative i aktivnosti u BiH i regionu.

Naša vizija je stabilno društvo u kojem se ljudi međusobno poštuju i vjeruju jedni drugima gradeći zajedno trajan mir u BiH i regionu.

Više o Mreži za izgradnju mira saznajte na: www.mreza-mira.net.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Mreže za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Prije dostavljanja ponude potrebno je obavezno se registrovati u bazu korisnika na stranici Snaga Lokalnog https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/.
U slučaju da ste već registrovani u bazi korisnika, nova registracija nije potrebna.

Potrebni dokumenti koji se dostavljaju:

 • Ponuda koja može da bude u jednom dokumentu u PDF verziji gdje su aktivnosti i budžet, ili u dva dokumenta – narativni (word ili PDF) i budžet (excel).
 • Portfolio organizacije/agencije/firme sa kontaktima (e-mail, mobitel)
 • Rješenje o registraciji (skenirano)