Trening Razvoj javnih politika 2022.

Već duži niz godina Bosna i Hercegovina se nalazi u procesu reforme javne uprave. Konkretno, to znači donošenje nove i drugačije legislative u odnosu na postojeću na svim nivoima vlasti. Efikasna javna uprava u Bosni i Hercegovini trebala bi uključivati međusektorska i administrativna rješenja koja svojom primjenom olakšavaju život građana i građanki. Institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini imaju obavezu razvijati i donositi politike za čiju provedbu postoje realne potrebe, ljudski i materijalni resursi. U skladu sa reformama javne uprave, javne politike koje donose vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju biti razvijene kroz odgovorne, učinkovite, transparentne i efikasne metode i alate.

Javne politike su dosta široka tema koja obuhvata različite oblasti kojima se bave organizacije civilnog društva. Upoznavanje i razumijevanje osnovnih principa nastanka javnih politika iznimno je važno za sve organizacije civilnog društva, a posebno one koje se bave zagovaranjem izmjena ili kreiranjem novih specifičnih politika za bolji položaj svih građana. Često se radi i o vrlo specifičnim grupama građana koje ne uspijevaju same zagovarati svoja prava i potrebe.

Važno je da svi uposlenici i kompletni timovi organizacija civilnog društva razumiju kako nastaju i kako se usvajaju javne politike, jer je to jednim dijelom i važno građansko znanje. Ipak, za onaj dio tima koji se u organizaciji civilnog društva bavi konkretnim inicijativama za stvaranje alternativnih i strateških rješenja u društvu, posebno je važno razumjeti koje korake je potrebno preduzeti kako bi se kreirala, usvojila i provodila javna politika.

Obuka ove vrste, koja se bavi nastankom javnih politika i konkretnim koracima za iniciranje i izradu javnih politika nije česta, te organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini nemaju priliku zajednički razmatrati iskustva i prilike za kreiranje javnih politika na ovaj način.

Trening Razvoj javnih politika ima za cilj unaprijediti znanja, vještine i kapaciteta učesnika/ca, te podržati razumijevanje uspostave realnih i provodivih javnih politika. Obuka će osigurati učesnicima/ama nova iskustva, spoznaje i potaknuti razmišljanja o društvenim izazovima i problemima kroz prizmu kreiranja javnih politika, a u cilju promjena u društvu u kojem djeluju.

Teme koje će se obrađivati za vrijeme trajanja treninga su:

  • Pojam javnih politika,
  • Važnost javnih politika,
  • Elementi, koraci i akteri javnih politika,
  • Provedba, monitoring i evaluacija javnih politika.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, trening je ograničen na 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci.

Tehničke informacije:

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 7.12. (12:30 sati) do 9.12.2021.g. (13:30 sati). Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, putnih troškova i smještaja za učesnike/ce. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Potvrda o učešću na treningu:
Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizator:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: mateja.bojat@kultbih.org ili na broj telefona 033 778 762.

Informacije o događaju

Datum događaja07/12/2022 12:30
Datum završetka događaja09/12/2022 13:30
Datum početka registracije16/11/2022
Kapacitet70
Registrovano29
Slobodnih mjesta41
Rok za registraciju01/12/2022