Trening o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja za sve, nenasilnoj komunikaciji, medijaciji i dijalogu: Poziv za prijavu

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Trening o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja za sve, nenasilnoj komunikaciji, medijaciji i dijalogu, koji organizuje Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Trening će se održati od 10. do 14. maja 2023. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Četverodnevna obuka je namijenjena mladim stručnjacima u Bosni i Hercegovini koji rade ili imaju potencijal da rade na pitanjima vezanim za promociju slobode vjere ili uvjerenja i nenasilne komunikacije.

Obuka će se u organizovati na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku od strane iskusnih trenera sa dokazanom rodnom i kulturnom / religijskom senzibilnošću. Neke sesije obuke će biti provedene na engleskom jeziku uz prevod na sva tri jezika. Materijale za obuku, putne troškove i smještaj zasnovan na punom pansionu će snositi ODIHR.

Za više informacija o treningu i kako se prijaviti molimo Vas da pogledate Poziv za prijavu dostupan na bosanskom.

Izvor: www.osce.org