Tražimo ponude za evaluaciju projekata za ekonomski razvoj i osnaživanje mladih u BiH

Fondacija Mozaik poziva zainteresovane pravne subjekte da dostave svoje ponude za evaluaciju tri projekta fokusirana na ekonomski razvoj. Projekti koji se evaluiraju su: “Lonac – kolektivni impakt za mlade, faza II” (koji implementira Fondacija Mozaik), “Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU” (koji implementira EDA – Agencija za razvoj preduzeća), i “Challenge to change 3.0” (koji implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA). Sva tri projekta finansira Švedska, posredstvom Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Evaluacija će obuhvatiti period od 2022. do 2025. godine.

Rok:

Rok za prijavu je 8. juli 2024. godine. Tražimo pravne subjekte sa najmanje pet godina operativnog iskustva i sa najmanje tri završene evaluacije projekata finansiranih od međunarodnih donatora sličnog obima, u posljednjih pet godina. Prijava treba sadržavati pisma preporuke, tehnički prijedlog metodologije, finansijsku ponudu i CV-jeve najmanje tri eksperta ili ekspertice.

Svi zainteresirani trebaju poslati svoje prijave na email adresu info@mozaik.ba s naznakom “Prijava za evaluaciju”.

Više informacija možete pronaći u dokumentu Terms of ReferenceJavni poziv za evaluaciju_TOR

rolify.com