Starača i Tišina proglašene za zaštićena područja, slijedi izrada planova upravljanja

Skupština Posavskog kantona usvojila je dva zakona, Zakon o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz Starača i Zakon o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz Tišina. Zaštićeni pejzaš Starača, površine 424,4 hektara, nalazi se na području opšine Odžak, a zaštićeni pejzaž Tišina, površine 471,91 hektara, na području opštine Domaljevac-Šamac, saopštilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder pozdravila je donošenje ovih zakona kojima se zaštićenim proglašavaju dva lokaliteta od izuzetne biodiverzitetske važnosti.

– Zaštićeni pejzaži Starača i Tišina, koji predstavljaju prirodni raritet i prve ekosisteme u koje je uključena rijeka Sava, postali su 13. i 14. zaštićeno područje u Federaciji BiH – navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva.

Povodom usvajanja ova dva zakona ministrica Pozder istakla je da je od početka mandata boravila više puta u Posavini, te da su u fokusu bile aktivnosti na pokretanju zaštite bara Starača i Tišina.

– Posavski kanton nije imao nijedno zaštićeno područje, a s kantonalnim ministrom prometa veza i zaštite okoliša Perom Radićem, u decembru prošle godine sam u ime Federalnog ministarstva okoliša i turizma potpisala ugovor o dodjeli sredstava za implementaciju projekata za proglašenje zaštićenih prirodnih područja Bare Starače i Bare Tišine.

To je bio važan korak i drago mi je da je Skupština usvojila zakone kojima je i obuhvat uz rijeku Savu dobio prve površine koje su zaštićene u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH. Usvajanje ovih zakona je važno za Posavinu i Federaciju i drago mi je da su naši zajednički napori i rad urodili plodom – kazala je ministrica Pozder.

Iz Federalnog ministarstva je pojašnjeno da je nakon donošenja ovih zakona potrebno u roku od godinu donijeti planove upravljanja kojim bi se definisao opseg zaštite, te propisali svi uslovi korištenja prostora.

ba.ekapija.com