SMART UP SARAJEVO 2023

Kako se održava takmičenje? Da li svi prijavljeni predstavljaju rješenje ili se vrši selekcija? Da li je na princip hackatona gdje se kodira npr 24 sata ili se radi sve do predstavljanja rješenja (7.11.)?

Izvor: lonac.pro