Sastanak članova Koordinacionog tijela i radnih grupa korak bliže izradi omladinske politike Grada Banja Luka

Novim sastankom Koordinacionog tijela i radnih grupa nastavljene su aktivnosti u procesu izrade omladinske politike Grada Banja Luka.

Na sastanku, koji je održan u Domu omladine, članovi radnih grupa su radili na analiziranju snaga, slabosti, prilika i prijetnji na području grada, a iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljavanja i preduzetništva mladih, zdravstvene brige, stambenog zbrinjavanja mladih, aktivizma i učešća mladih, slobodnog vremena, sporta i kulture te sigurnosti mladih. Riječ je o oblastima koje su sastavni dio nove omladinske politike Grada Banja Luke.

Među članovima radnih grupa nalaze se predstavnici Gradske uprave, različitih institucija, predstavnici mladih i nevladinih organizacija, sa područja grada, koji kroz svoje dugogodišnje aktivnosti i djelovanje podržavaju mlade u različitim oblastima života i rada.

Sastanak je pokazao posvećenost članova radnih grupa pitanjima mladih i unapređenju njihovog položaja kroz identificiranje problema i potreba kao i posvećenost poboljšanju programa koji će biti dostupni mladima.

Gradski omladinski savjet i Institut za razvoj mladih KULT podržavaju Grad Banja Luku u procesu izrade omladinske politike.

Izvor: mladi.org