Rezultati podrške iz Fonda za poduzetništvo – Kiseljak

Javnog poziva za podršku  razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla Tuzla,  objavljen 19.04.2022. (br. Javnog poziva:  3 – FP – 1/2022; protokol br: 162/22), te mišljenja projektnog tima (Zapisnik o dodjeli finansijskih sredstava za podršku razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima  sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla), direktorica Fondacije donosi odluku o podršci za: 

– 1 grant za otpočinjanje  samostalnog obrta – preduzeća i zapošljavanje u iznosu od 3.000,00 KM

– 11 prihodovnih aktivnosti domaćinstva, za šta je izdvojeno ukupno 14.120,00 KM.

Podrška se realizuje u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijedjenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma”, koji se provodi  uz partnersku saradnju Freudenberg fondacijom i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ). U periodu od maja do juna 2022. godine realizovana je edukacija iz oblasti poduzetništva za punoljetne građane sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla u okviru koje je otvoren konkurs za podršku najboljim biznis idejama polaznika. Na adresu Fondacije pristiglo je 26 zahtjeva za podršku (1 za podršku za otpočinjanje i unaprijeđenje samostalnog obrta-preduzeća, 23 zahtjeva za pokretanje ili unapređenje prihodovnih aktivnosti, 2 zahtjeva za pomoć sakupljačima sekundarnih sirovina).

Na osnovu kriterija javnog poziva, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima odobrena je podrška za jednu biznis ideju, i to:

Ime i prezimeNazi biznis idejeDjelatnostIznos granta/KM
Nermin MujićPijačna prodajaTrgovac pojedinac3000,00

Podrška prihodovnim aktivnostima domaćinstva odobrena je za:

Red.br Ime (ime jednog roditelja) i prezimeNamjena podrškeOdobreni iznos/KM
Šahzija (Hašim) MehmedinovićNabavka plastenika veličine 30m²1.420,00
Fadila (Ibro) DemirovićNabavka plastenika veličine 30m²1.420,00
Džemila (Husein) MehmedinovićNabavka plastenika veličine 30m²1.420,00
Emina (Asim) MuminovićNabavka plastenika veličine 30m²1.420,00
Rasema (Ragib) IbrahimovićNabavka plastenika veličine 30m²1.420,00
Silvana (Himzo) MršićNabavka plastenika veličine 30m²1.420,00
Amela (Alija) LevićNabavka jedne suprasne svinje1.300,00
Dragana (Anto) BožićNabavka jedne suprasne svinje1.300,00
Sanela (Esad) DžeboNabavka jedne suprasne svinje1.300,00
10 Ibrahim (Ohran) RamićAlat za obavljanje aktivnosti sakupljanja sekundarnih sirovina900,00
11 Šaban (Hanifa) ĐuzićNabavka dvije koze800,00
12 Nermin (Hilmo) MujićRegistracija djelatnosti – trgovac pojedinac3.000,00
UKUPNO:                                                                                                                                      14.120,00KM

Podrška nije odobrena za sljedeće zahtjeve:

 Red.br Ime i prezime Zahtjev za podršku-namjenaTraženi iznos u KM
1Vesna MarjanovićStočarstvo, muzna krava3.500,00
Zuhdija AljićStočarstvo, ovčartsvo2.000,00
Zineta ZonićStočarstvo, ovčarstvo2.000,00
Sabina MuratovićStočarstvo, ovčarstvo2.000,00
Fahrija MujezinovićStočarstvo, ovčarstvo2.000,00
Refija LovrićStočarstvo, tov junadi3.500,00
Vahid MehmedinovićStočarstvo, nabavka junice1.500,00
Sebina AljićPlastenička proizvodnja jagoda700,00
Sabaeta ZonićPlastenička proizvodnja2.220,00
10 Ljubica GalušićPlastenička proizvodnja1.590,00
11 Muradija MehmedinovićPlastenička proizvodnja2.220,00
12 Senija KamberovićPlastenička proizvodnja2.220,00
13Šećo MerdanovićSvinjogojstvo1.300,00
14Mirza KadićPomoć sakupljačima sekundarnih sirovina1.857,50

Kandidati koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja podrške.

Fondacija tuzlanske zajednice će sa dobitnicima sredstava potpisati Ugovor u kojem će biti definisani uslovi i način realizacije dodjeljenog granta/donacije. Potpisivanje ugovora za podršku prihodovnim aktivnostima održaće se u narednom periodu, o čemu će dobitnici sredstava biti naknadno obaviješteni.

Osim finansijske podrške, Fondacija će svim podržanim kandidatima obezbijediti mentorsku podršku i praćenje u realizaciji dodijeljenog granta/donacije u narednom periodu.

Izvor: fondacijatz.org

Related Posts

Svjetlostkomerc i Pomozi.ba u kampanji “Srcem za znanje i ništa manje”

Svjetlostkomerc i Udruženje Pomozi.ba, uz pomoć vjernih kupaca nastojat će osigurati pomoć za bolje i lakše obrazovanje djeci socijalno ugrožene kategorije u školskoj 2022/23 godini. Društveno odgovorna kampanja “Srcem za znanje i ništa manje” realizirat će se u periodu od 15.08. do 15.09.2022. godine. U navedenom periodu, građani će kupovinom u Knjižarama SVJETLOST i kupovinom brendova koje […]

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva Maeci Komitet ministara odobrio je 15. juna „Odluku o odobrenju i produžetku međunarodnih misija 2022“, kojom se za zemlje Zapadnog Balkana izdvaja iznos od 1,5 milion eura za doprinos procesima stabilizacije u regionu i napretku procesa pristupanja EU. Shodno tome, iz ovih sredstava biće sufinansirane[…]