REALIZIRAN PROJEKT “TERAPIJAKO JAHANJE ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU”

Počeli smo sa realizacijom projekta pod nazivom “Terapijako jahanje za djecu s poteškoćama u razvoju”, izjavili su iz udruge “Naša djeca” Kiseljak.

Rehabilitacija uz pomoć konja označava grupu terapijskih aktivnosti na konju ili uz konja u svrhu postizanja određenog terapijskog cilja ili poboljšanja kvalitete života.

Cilj hiporehabilitacije jeste poboljšanje mišićne aktivnosti, razvoj govora, razvoj grube i fine motorike, podizanje razine samokontrole i samopoštovanja.

Veliko hvala Općini Kiseljak koja je financijski podržala ovaj projekat, izjavili su iz udruge.

Izvor: kiseljak.info