Raspisan konkurs za kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta u FBiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Mostara je raspisao konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po programu Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu.

Kreditna sredstva biće plasirana putem Razvojne banke Federacije BiH, sa rokom povrata od 7 godina, kao i grejs periodom od 2 godine.

Korisnici ovih kreditnih sredstava mogu biti mali privredni subjekti koji imaju najmanje 2 zaposlena na neodređeno vrijeme, a koji su pritom definisani u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja male privrede ili Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, dok je maksimalan iznos određen u zavisnosti od broja zaposlenih:

– do 250.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do 9 zaposlenih;

– do 350.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do 49 zaposlenih;

– do 500.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.

Prijave se na ovaj konkurs mogu dostaviti do 12. maja ove godine.

Više detalja možete vidjeti OVDJE.

Izvor: ba.ekapija.com