R A D I O N I C A VOLONTERIZAM U SLUŽBI RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA U BiH

16.03.2023., Hotel Bosna, Banja Luka

U cilju razvoja dugoročnog pozitivnog mira i ekonomskog prosperiteta, Udruženje Mreža za izgradnju mira zalaže se za razvoj lokalnih zajednica koji se temelji na saradnji svih aktera – građana, vlasti, poslovnog sektora i nevladinih organizacija.  Poseban značaj u ovom razvoju imaju volonterske organizacije i volontersko djelovanje kao oblik filantropije.

Uzimajući u obzir značaj i ulogu volonterskih organizacija i volonterskog djelovanja kao oblika filantropije i njegove važnosti za lokalni razvoj, Udruženje Mreža za izgradnju mira organizira jednodnevnu radionicu na kojoj će okupiti relevantne govornice_ke i učesnice_ke aktivne u oblasti volonterizma.  Svrha radionice je da procijeni trenutno stanje u ovoj oblasti, potrebe i izazove s kojima se suočavaju organizacije i volonteri_ke.

Izvještaj s radionice i date prijedloge za unaprjeđenje oblasti volonterizma Udruženje Mreža za izgradnju mira će uzeti u razmatranje pri definisanju svojih budućih aktivnosti, posebice u okviru projekta Snaga lokalnogkoji ima za cilj revitalizaciju lokalnih zajednica i razvoj multisektorske saradnje između svih društvenih aktera, kao i drugih projekata u sklopu projekta Snaga lokalnog.

Radionica je otvorena za sve društvene aktere koji uključuju volonterske akcije u svom radu, organiziraju volontere_ke ili sl.

Vašu prijavu za učešće na konferenciji pošaljite putem web obrasca:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8sb3ZNAdeOLvSoncXXeNEZ77psW9SKw/edit?usp=sharing&ouid=105787174457301363848&rtpof=true&sd=true

Snaga Lokalnog je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica.

P R O G R A M

VOLONTERIZAM

U SLUŽBI RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA U BiH

16.03.2023., Hotel Bosna, Banja Luka

09:30 – 10:00  Registracija učesnika_ca  
10:00 – 10:15        Dobrodošlica i ciljevi  
10:15 – 11:30Prezentacije ključnih aktera  
11:30 – 12:00      Pauza za kafu  
12:00 – 13:30     Diskusija: Vizija razvoja različitih oblika volonterizma  
13:30 – 14:30    Ručak  

Izvor: mreza-mira.net