PROGRAM MALIH GRANTOVA – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje malih projekta na području BiH

Caritas Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „SOCIETIES 2“ kojeg financira Europska unija, objavljuje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje malih projekta na području Bosne i Hercegovine

Financirat će se najmanje osam projekta u iznosu od 5.000 do 8.250 Eura.

Zahtjeve mogu dostaviti lokalne organizacije osoba s invaliditetom i socijalna poduzeća koja upošljavaju osobe s invaliditetom.

Poziv je otvoren do 15.11.2020. godine.

Više na: http://www.caritas.ba/?stranica=najave&clanak=1120