Prilagođeni modernom vremenu: Selo “Donji Agići” u BiH primjer “pametnog sela”

Iseljavanje stanovništva i gašenje poljoprivredne proizvodnje najveći je problem sa kojim se danas suočavaju sela u BiH. No, motivisani primjerima iz Norveške i Italije, selo u dolini rijeke Japre, Donji Agići na direktonom primjeru dokazuje suprotno.

Donji Agići nadomak Novog Grada primjer su koncepta “pametnog sela”.

Uprkos uvriježenom mišljenju da su zadruge relikt nekog prošlog vremena, poljoprivredna zadruga „Agrojapra“ iz Donjih Agića kod Novog Grada, dokazuje suprotno.

Od svog osnivanja 2000. godine, zadruga je postepeno uspjela da iz korijena promijeni ovaj kraj i uradi dosta na poboljšanju uslova života na selu, a sa razvojem zadruge razvijali su se i Donji Agići.

Za određeni period, uspjeli su da stanovništvu sela Donji Agići pruže malo bolje uslove za život. Pa tako stanovnici ovog malog mjesta imaju benzinsku pumpu, optički internet, asfaltiran put, ali i vodenicu za brašno, koja služi za potrebe stanovništva. U blizini vodenice napravljeno je i kupalište. Tu su i pekara, mini uljara, restoran, poljoprivredna apoteka, zadružni dom sa muzejskom postavkom, učionicom i bibliotekom.

Zadruga je 2006. godine na postojećem mliništu, starom stotinjak godina rekonstruisala mlin, branu i okolinu mliništa. U njoj proizvode integralno brašno za pekaru i prodaju, a vodenica je samo jedan od segmenata proizvodnje. Drugu kategoriju proizvoda predstavljaju hladno cijeđena ulja.

Svoje proizvode plasiraju na tržište Novog Grada, Kostajnice i Prijedora, a zadruga ima sklopljene ugovore sa nekoliko trgovačkih lanaca.

Radili su i tradicionalnu obuku za izradu predmeta, kao i edukacije u proizvodnji ljekovitog bilja.

Među 27 zaposlenih nalazi se 12 žena, a često se organizuju i edukacije i radionice za žene iz ovog kraja.

Najveći problem sa kojim se suočavaju je čest nestanak električne energije.

Izvor: akta.ba