Pridružite se Tematskim zagovaračkim timovima (TZT)

Na osnovu analize stanja pravno-fiskalnog okvira u BiH koja je obuhvatala pregled zakonske regulative, njegovu primjenu, izazove i mogućnosti za promjene, predstavnice i predstavnici javnog, poslovnog i građanskog sektora su na Filantropskoj konferenciji koja je održana 18.05.2021. godine odabrali prioritetne teme na kojima ćemo zajednički raditi naredne tri godine. Prve tri teme su:

  • Oslobađanje donacija hrane od plaćanja PDV-a,
  • Tumačenje zakonskih propisa (tretman donacija po Zakonu o deviznom poslovanju, naplata PDV-a organizacijama koje pružaju usluge, i sl),
  • Zakonsko definisanje donacija, humanitarne pomoći, i humanitarne djelatnosti.

Ovim putem vas pozivamo da date svoj doprinos uključenjem i radom u jedan ili više tematskih zagovaračkih timova (TZT). TZT će biti ključni nosioci kampanja koje će raditi na rješavanju problematike tri odabrane teme.

Prijavite se popunjavanjem formulara najkasnije do 01. jula (četvrtak) do 17h. Možete biti članica ili član više od jednog tima, važno je samo da to označite u formularu.

Formular za prijavu: 

Svaki tim će biti sastavljen od 15 osoba koje dolaze iz tri sektora (javni, poslovni i građanski).

Sada se sigurno pitate koja je zapravo uloga ovih timova, koliko vremena biste trebali odvojiti za ovaj angažman i koji bi bili vaši konkretni zadaci. Ukratko, TZT će imati četiri zadaće, ključne za uspjeh kampanja za unapređenje zakonskog okvira za razvoj filantropije u BiH:

KREIRANJE PLANOVA ZAGOVARAČKIH AKTIVNOSTI.

Na prvom mjestu, članice i članovi zagovaračkih timova učestvuju u kreiranju planova zagovaračkih aktivnosti za svaku od tri odabrane teme, zatim u izradi prijedloga pri definisanju ciljeva, ciljnih grupa, strategija i aktivnosti kampanje, ali angažman može uključivati i prikupljanje informacija sa terena, obezbjeđivanje potrebnih dokumenata, pružanje dostupnih informacija i sl. U ovim aktivnostima ćete imati punu podrška upravnih, finansijskih i PR ekspertica i eksperata, kao i podršku Fondacije Mozaik.

ODOBRAVANJE RAZVIJENIH RJEŠENJA I PREDLAGANJE PLANA KAMPANJA KONZORCIJU ZA FINALNO USVAJANJE.

Nakon što programsko osoblje Fondacije Mozaik prenese vaše ideje u konkretan zagovarački plan, TZT ga komentira, po potrebi predlaže izmjene, odobrava i daje zeleno svjetlo za slanje Konzorciju na finalno odobravanje.

REALIZACIJA ZAGOVARAČKIH AKTIVNOSTI.

Ukoliko na bilo koji način možete pomoći u promotivnim aktivnostima,učešćem u događajima,uspostavljanjem kontakata, učešćem na sastancima sa donosiocima odluka ili drugim zainteresovanim stranama koje mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva zagovaračke kampanje i slično – vaš doprinos je više nego dobrodošao!

PRAĆENJE REALIZACIJE KAMPANJE.

Članice i članovi TZT će budnim okom pratiti realizaciju kampanje, te kroz sastanke i on-line korespondenciju predlagati eventualne izmjene i dorade kako bi kampanja ostvarila definisane ciljeve.

Na kraju, dajemo okvirni plan rada timova za naredna tri mjeseca:

  • Sredinom jula organizovat ćemo prvi on-line sastanak sa ciljem međusobnog upoznavanja članica i članova TZT, pojašnjavanja uloga i dogovora oko načina daljnjeg rada. Na ovom sastanku bi se trebao usvojiti i Pravilnik o radu TZT (nacrt Pravilnika će vam biti poslan prije sastanka).
  • U drugoj sedmici septembra održati će se drugi sastanak tokom kojeg će TZT započeti sa izradom plana zagovaračkih aktivnosti kampanje. Na osnovu zaključaka ovog sastanka Fondacija Mozaik u saradnji sa partnerima će razviti nacrt plana kampanje koji će vam biti dostavljen mailom na daljnje komentare.
  • Na trećem sastanku koji će se održati krajem septembra Konzorcij će vam predstaviti nacrt zagovaračkog plana koji će biti dodatno prodiskutiran. Na osnovu vaših završnih komentara plan će biti finaliziran i odobren za slanje Konzorciju na konačno usvajanje.

Imajući u vidu važnost navedenih promjena za BiH, vrijedi biti dijelom zagovaračkog tima, zar ne!? Sa nestrpljenjem čekamo da nam pošaljete popunjenu formu i da ZAJEDNO krenemo graditi bolje okruženje za razvoj filantropije.

Program “Pravni okvir za filantropiju” provodi konzorcij koji čine Fondacija Mozaik, Fondacija Hastor, Mreža za izgradnju mira, Udruženje Pomozi.baTrag fondacija i Fondacija Katalist provodi program “Pravni okvir za filantropiju”. Program finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a cilj mu je promjena zakonskog okvira u šest tematskih oblasti.

Related Posts

Filantropsko veče sa Mayom Sar & Nerminom Puškarom

Još uvijek možete osigurati svoje ulaznice na Filantropsko veče sa Mayom Sar & Nerminom Puškarom. Ovaj kulturni događaj pod nazivom “Darujem zajednici koju volim” organizujemo 27.5. u Hotelu Garden u Tuzli, kako bismo se povezali s vama u trajno partnerstvo za budućnost. Pridružite nam se i rezervirajte svoje ulaznice do 16.5. https://www.fondacijatz.org/page/41/22896 Slavimo prošlost Oblikujmo budućnost zajedno https://www.facebook.com/watch/?v=5420627894616300 […]

FOND VOLIM SVOJ GRAD

 Komisija za dodjelu grantova pri Fondu Volim svoj grad donijela je Odluku o podršci za 14 projekata. Aplikantima sa najinovativnijim idejama biće dodijeljena podrška u iznosu od preko 44 000 KM. Potpisivanje ugovora održaće se 18.5.2022. godine u Međunarodnoj galeriji portreta u 13:00 sati. Podrška se realizuje u okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost” kojeg provodimo[…]