Prezentacija rodne analize EU izvještaja o BiH za 2023.

Helsinški parlament građana BL uzeo je jučer učešće i prezentovao trenutnu situaciju po pitanju rodne jednakosti BiH na online događaju u organizaciji Švedske fondacije Kvinna till Kvinna. Događaj je okupio relevantne aktere iz cijelog zapadnog Balkana, a posebno nacionalne EU delegacije, DG NEAR, predstavnice Fondacije Kvinna till Kvinna, organizacije civilnog društva i ostale relevantne strane.

Tokom prve radne sesije predstavljena je prezentacija rodne analize i odgovor DG NEAR-a. Druga sesija se fokusirala na kratke izvještaje iz svake zemlje pojedinačno. Predstavnica HPG BL je predstavila razvoj političke situacije u zemlji i kako to utiče na pitanja ljudskih prava, rodne jednakosti i EU integracija.

Pored događaja i prezentacije rodne analize EU izvještaja za 2023, svi ostali potrebni detalji mogu se naći i u publikaciji ovde.

(hcabl)

Izvor: abrasmedia.info