Predstavljamo budući izgled Majevice, nove turističke destinacije iznad Tuzle

Planina Majevica na svom tuzlanskom predjelu postala je zanimljiva za planinare, sportiste i sve ostale zaljubljenike u prirodu. Značaj i potencijal ovog lokaliteta naširoko je prepoznat, a uskoro će se pred gradskim vijećnicima u Tuzli naći finalna verzija zoning plana.

Zavod za urbanizam Tuzle kreirao je finalnu verziju zoning plana koji ide na usvajanje lokalnom vijeću, a portal Klix.ba objavljuje glavne detalje dokumenta.

Naime, kako bi se građanima, ali i turistima ponudili novi sadržaju za relaksaciju i odmor, Gradsko vijeće Tuzle naložilo je izradu Zoning plana zona rekreacije Stara Majevica i Zeleni kamen.

Ovaj dokument u svom nacrtu vijećnici su već ranije usvojili, a nakon toga je uslijedilo obavljanje javnih uvida i rasprava, na osnovu kojih je kreiran finalni dokument.

Foto: A. K./Klix.ba

Foto: A. K./Klix.ba

Pomoćnik gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoline Omar Hadžić ističe da je donošenje navedenog dokumenta prilika za razvoj novih turističkih kapaciteta i poduzetništva na području Tuzle, privlačenje investicija, uz jednostavnije dobijanje svih neophodnih dozvola za eventualnu gradnju, ali i stvaranje uslova za kvalitetniji život građana.

“Zoning plan obuhvata dvije prostorne cjeline, odnosno Staru Majevicu i Zeleni kamen, koji su povezani uređenom pješačkom stazom u dužini od okvirno tri kilometra. Shodno zakonu, planski dokument se donosi na period od deset godina, a propisani sadržaji su hotelski i smještajni kapaciteti, parkinzi, aktivna rekreacija koja uključuje mali fudbal, košarku, odbojku i dječija igrališta, zimske sportove, adrenalinske parkove, zelene površine i slično”, kazao je Hadžić.

Foto: A. K./Klix.ba

Foto: A. K./Klix.ba

Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle Zijad Lugavić zoning plan smatra značajnim dokumentom, jer će se nakon usvajanja, steći preduslovi za dalji razvoj turizma na ovim lokacijama.

“Riječ je o dvije lokacije, pogodnim za razvoj poduzetništva, rekreacije, zdravstvenog turizma i sličnih aktivnosti. Veoma značajan projekat za dalji razvoj Tuzle u smjeru i stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za život građana i svih gostiju koji dolaze”, smatra Lugavić.

Kako je navedeno u zoning planu, prostorna cjelina Stara Majevica se nalazi u okviru urbanog područja Dokanj i Breške i ukupne je površine 6,43 hektara, dok se prostorna cjelina Zeleni kamen nalazi u okviru urbanog područja Gornje Obodnice, veći dio pješačke staze smješten je u okviru urbanog područja Brešaka i sve ukupno zauzima površinu od 7,06 hektara.

Foto: A. K./Klix.ba

Foto: A. K./Klix.ba

Riječ je o lokalitetima čiji prirodni kapaciteti nisu u potpunosti iskorišteni, a idealni su za kreiranje sadržaja koji će doprinijeti turističkoj ponudi Tuzle.

Prostorna cjelina je zamišljena kao zona turizma, sporta i rekreacije te joj je potrebno pristupiti sa izrazito velikim oprezom, kako se zaštitna, zdravstvena, psihosomatska, estetska i druga uloga ovog dijela planine Majevice ne bi narušila.

“Prostorne cjeline se nalaze na sjevernom dijelu Tuzle i prostornim planom grada od 2010. do 2030. godine, su utvrđeni dijelovi šuma i šumskog zemljišta, između ostalih, područja južnih padina Majevice (Stara Majevica), odnosno utvrđen je nivo zaštite ‘zaštićeni pejzaž’ u svrhu očuvanja kopnenih pejzaža, priobalnih područja i rekreacije za područje Gornjih Brešaka i Gornje Obodnice (lokalitet Zeleni kamen)”, navodi se u zoning planu koji je izradio Zavod za urbanizam Tuzle.

Ova prostorna cjelina ima brojne prednosti kad je u pitanju njen položaj. Prije svega je riječ o udaljenosti od užeg gradskog područja (okvirno 15 kilometara) što implicira prirodni šumsko-planinski ambijent sa nižom temperaturom, prirodnom hladovinom i veoma čistim zrakom.

“Ovo mirno područje je izolovano od gradske buke i zagađenja sa lijepim pogledom na šire okruženje. Gledajući prema jugu pogled seže sve do sjevernih padina planina Konjuh i Ozren, jezera Modrac, kao i većih dijelova područja gradova Tuzle, Živinica i Lukavca, a prema sjeveru preko područja općine Čelić i Distrikta Brško sve do rijeke Save”, pojašnjeno je u zoning planu.

Foto: A. K./Klix.ba

Foto: A. K./Klix.ba

U pogledu saobraćajne povezanosti, lokalitet Stara Majevica se nalazi neposredno uz regionalni put koji povezuje Tuzlu i Čelić, a lokalitet Zeleni Kamen je uz cestu koja povezuje naselja Dokanj, Breške, Gornju Obodnicu i Drijenču. Ove dvije lokacije su međusobno povezane pješačkom stazom čija dužina iznosi okvirno tri kilometra.

“Vegetaciju Stare Majevice i Zelenog kamena čini bjelogorično drveće i grmlje koje dominira te crnogorica koja se nalazi u manjim ili većim grupama. Kod svih vrsta drveća opšta vitalnost je dobra. Na blažim padinama uz hrast kitnjak, pored graba nalaze se još, poljski brijest, srebrolisna lipa, krupnolisna lipa, bagrem, gorski javor, jasen domaći, klen i drugi. Sprat grmlja je gust i raspoređen po cijeloj površini, a najviše su zastupljeni: ljeska, kalina, drijen, svib, veprina, kupina i drugi”, ističe se u zoning planu.

Kada je riječ o mogućnostima izgradnje, uređenja i korištenja prostorne cjeline zavisno od prirodnih i stvorenih uslova, iz Zavoda za urbanizam Tuzle navode da je ona ograničena na objekte koji se svojom arhitekturom, namjenom, dimenzijama i materijalizacijom mogu uklopiti u šumsko-planinski ambijent, pri tome ga ne narušavajući ni na jedan mogući način.

“Također, imajući u vidu prirodne posebnosti i mogućnost očuvanja ovog vrijednog zelenog prostora na obje lokacije, a za buduće generacije kao imperativa održivog razvoja, planirana je uglavnom bazična, saobraćajnu infrastruktura te vidikovci, platoi, staze i sportski tereni sa pratećim sadržajima. Izuzetno, ostavlja se mogućnost izgradnje smještajnih sadržaja na obje lokacije i to manjeg kapaciteta na tačno definisanim mikrolokalitetima. Na Staroj Majevici je to greben koji se proteže u pravcu istok – zapad, na kojem je moguće postavljanje hotelskog, odnosno turističko-ugostiteljskog sadržaja. Na Zelenom kamenu na padini koja se proteže u pravcu sjever – jug je planirana izgradnja hotela kapaciteta okvirno od 60 do 120 kreveta”, istaknuto je.

Također, zoning planom se ostavlja mogućnost izgradnje drugih turističko-ugostiteljskih sadržaja na privatnim parcelama, ukoliko vlasnici ovih parcela za to pokažu interes.

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzle zoning plan će razmatrati na sjednici koja je zakazana za 12. januar ove godine.

Izvor: klix.ba