Predaja prijedloga projekata za mlade

Općina Centar u partnerstvu sa UNDP-om raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata za mlade, a u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2).

U skladu sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022.-2026., sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade i koje djeluju na području općine Centar Sarajevo, mogu dostaviti prijedloge projekata iz prioritetnih oblasti koje su navedene u tekstu javnog poziva.

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org  sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 30. marta 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

Rok za predaju aplikacija je 4. april 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org,  kao i na web stranici https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi 

Izvor: centar.ba