POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI: Magija u praksi upravljanja poslovnim procesima MSP – industrija obrade drveta i metala

Cilj radionice:

Radionica pruža jedinstvenu priliku za bolje razumijevanje poslovnih procesa, identifikaciju ključnih procesa, analizu i unapređenje istih, te primjenu automatizacije i digitalizacije procesa.

Struktura radionice:

Modul 1: Razumijevanje poslovnih procesa

Modul 2: Mapiranje i analiza procesa

Modul 3: Unapređenje i optimizacija procesa

Modul 4: Automatizacija i digitalizacija procesa

Detaljnu agendu možete pogledati OVDJE.

Predavač:

Radionicu će voditi Dragan Vučić, direktor firme Cyclos Systems, stručnjak sa iskustvom u bankarstvu, primjeni IT tehnologija i razvoju rješenja vezanih za upravljanje procesima u različitim industrijama i sektorima, finansijama, obrazovanju, proizvodnji i saobraćaju. Dragan je sertifikovani inženjer procesnih podataka, kao i sertifikovani revizor internih kontrola (CICA).

Prijave:

Učešće na radionici je besplatno, a molimo sve zainteresovane da potvrde svoje učešće najkasnije do 25. aprila 2024. godine popunjavanjem forme na linku: PRIJAVA.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete radionici, možete se priključiti online putem linka.

O digitalnom inovacionom hubu IDEMO:

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“[1]. DIH IDEMO čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

[1] Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Izvor: rolify.com