POZIV PREDSTAVNICIMA_CAMA LOKALNIH RESURSNIH ORGANIZACIJA Poziv za učešće na online prezentaciji USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/A)

Udruženje Mreža za izgradnju mira poziva zainteresovane lokalne resursne organizacije (LRO) sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)  koje imaju sjedište i djeluju u  sljedećim kantonima: Bosansko – podrinjski kanton (BPK), Hercegovačko – neretvanski kanton (HNK), Kanton Sarajevo (KS), Posavski kanton (PK), Srednjobosanski kanton (SBK), Unsko – sanski kanton (USK) i  Zeničko – dobojski kanton (ZDK), teritoriji Republike Srpske (RS) i  Brčko Distrikta (BD BiH, da učestvuju na online prezentaciji i saznaju više o mogućnostima finansiranja koje su dostupne putem USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/A). Prezentacija će se održati 13. decembra 2023. godine putem Zoom platforme, sa početkom u 10:00h, tokom koje će se prezentirati prethodno pomenuti projekat zainteresovanim LRO-ima. Dodatno, pored prezentacije javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, Udruženje Mreža za izgradnju mira će predstaviti i detalje javnog poziva za filantropske inicijative u Bosni i Hercegovini.

Svrha LRO/A je jačanje uloge LRO-a u razvoju lokalnih zajednica povećanjem efikasnosti organizacija, saradnje između LRO i filantropije u lokalnim zajednicama. Udruženje Mreža za izgradnju mira, u partnerstvu sa USAID-om, nastoji da podrži LRO, mobiliše resurse i unaprijedi saradnju sa lokalnim vlastima, biznisima i javnošću u rješavanju izazova u razvoju zajednica.

U sklopu ovog projekta, Udruženje Mreža za izgradnju mira će vršiti distribuciju institucionalnih i operativnih grantova LRO-ima širom Bosne i Hercegovine. Detaljne informacije o projektu i javnom pozivu će biti predstavljene na prezentaciji 13. decembra 2023. godine.

Ukoliko imate pitanja, molimo vas da svoja pitanja dostavite putem maila na dajana.celebic@mreza-mira.net (kontakt osoba Dajana Čelebić). Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 11. decembra 2023. godine do 16 h prijavom na link.

POZIV PREDSTAVNICIMA_CAMA LOKALNIH RESURSNIH ORGANIZACIJA

Agenda_ Online Prezentacija projekta