Poziv za učešće na događaju „Bazne tehnologije i implementacija industrije 4.0.“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira javno privatni dijalog o temi „Bazne tehnologije i implementacija industrije 4.0.“ koji će se održati 13.9.2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva broj 10).

Događaj

13.09.2023. 10:00 – 13.09.2023. 14:00

Online

Link događaja

Branislava Đurđeva broj 10

Ovaj događaj je baziran na zaključcima i preporukama OECD-ovog SME Policy Index-a 2022, a cilj dijaloga je da doprinese zajedničkom kreiranju javnih politika usmjerenih ka poboljšanju poslovnog okruženja kao i da se zajednički formuliraju zaključci koji će doprinijeti kreiranju konkretnih mjera u oblasti digitalizacije i inovacija kao horizontalnih mjera u svim oblastima djelovanja malih i srednjih preduzeća u BIH.

Učešće šire zainteresirane javnosti i svih zainteresiranih strana je ključno za stvaranje dijaloga i otvorene diskusije o ključnim izazovima za javne politike u Bosni i Hercegovini.

Javno-privatni dijalog ima za cilj učešće javne administracije, privatnog sektora, civilnog društva i struke kako bi se obezbjedila što veća posvećenost svih dijelova društva ka tranziciji, zelenoj, inovativnoj i bolje povezanoj ekonomiji. Stoga temu digitalizacije i novih tehnologija predstavljamo kao horizontalnu temu važnu za sve sektore i ekonomiju u cjelini.

Razmjena dobrih praksi je u centru projekta te će na događaj biti pozvani predstavnici institucija ili firmi koje su napredovale u primjeni inovacija i novih tehnologija, kako bi podijelili njihovo iskustvo i primjere dobre prakse sa učesnicima diskusije.

Učešće na događaju je besplatno.

Zainteresovani za prisustvo ovom događaju potrebno je da se prijave popunjavanjem ON LINE PRIJAVNOG OBRASCA najkasnije do 12.9.2023. godine do 12.00 sati.

Vanjskotrgovinska komora BiH će obezbijediti i mogućnost hibridnog praćenja događaja preko Zoom aplikacije za zainteresovane učesnike.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-206 ili na mail: asim.krakovic@komorabih.ba.

Javno privatni dijalog se organizira u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, uz podršku projekta ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME, koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke.

Izvor: lonac.pro