Poziv za novinare_ke da se pridruže našem timu kao saradnici na pisanju pozitivnih priča iz lokalnih zajednica u periodu oktobar 2023 – juni 2025

Mreža za izgradnju mira želi ostvariti saradnju sa novinarima i novinarkama koji­_e će izvještavati iz lokalnih zajednica, te svojim pisanjem ukazati na pozitivne primjere i prakse u lokalnim zajednicama širom BiH.

Šta očekujemo od Vas?

  • Samostalno mapiranje priča iz lokalne zajednice, aktivista i aktivistica, biznisa ili institucija koje rade u lokalnim zajednicama i donose zanimljivu priču, ideju, inicijativu.
  • Samostalna priprema pitanja i dogovoranje intervjua;
  • Samostalno vođenje intervjua;
  • Terenski rad (odlazak u lokalne zajednice samostalno, a moguće i sa osobljem Mreže za izgradnju mira);
  • Izvještavanje s terena, intervjuiranje, foto/video na terenu, pisanje priča vezanih za aktivnosti u lokalnim zajednicama širom BiH;
  • Odgovoran i osjetljiv pristup radu;
  • Dostavljanje priča i fotografija u dogovorenom vremenskom roku;
  • Saradnja sa osobljem tima Mreže za izgradnju mira;

Očekujemo kreativnost, inicijativu, predanost radu, kompletiranje i dostavljanje priča na vrijeme/u zadatom roku. Novinar_ka će, po potrebi, biti angažovan_a na Ugovor o djelu i isplaćen_a po obavljenom/izvršenom i dostavljenom zadatku. Nakon razmatranja prijava osoblje Mreže za izgradnju mira će organizirati sastanak sa izabranim novinarima_kama, povodom svih ostalih detalja.

Prijavu, CV i primjer objavljenog članka koji se tiče lokalnih zajednica u BiH možete poslati na e-mail adresu: info@snagalokalnog.ba. Za sva dodatna pitanja i nejasnoće, budite slobodni da nam se obratite. Kontakt osoba je Esma Smajkan, e-mail esma.smajkan@mreza-mira.net.

Rok za prijavu je 15.09.2023.

Izvor: mreza-mira.net