Poziv za mlade u Kantonu Sarajevo: Postani dio Omladinskog PR tima KS!

ŠTA JE OMLADINSKI PR TIM?

 • Omladinski PR tim je novi program šestomjesečne edukacije i prakse za 15-20 odabranih mladih u Kantonu Sarajevo koji će se baviti informiranjem svojih vršnjaka o raznim prilikama koje Kanton i drugi akteri nude mladima u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, slobodnog vremena, kulture, sporta, aktivizma i dr.
 • Program realiziraju: Kanton Sarajevo (Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS) i vodeća info platforma za mlade u BiH – HOCU.ba.
 • Povod kreiranja ovog programa je proces razvoja Strategije za mlade Kantona Sarajevo 2024-2028 u kojem je najvažnije uključiti što više mladih koji žive na prostoru KS i kreirati dvosmjernu i redovnu komunikaciju između mladih i institucija.

KO MOŽE POSTATI DIO PR TIMA?

 • Bilo koja mlada osoba između 15 i 25 godina koja živi na prostoru Kantona Sarajevo;
 • Da je osoba pismena i da je zanimaju teme programa, bez obzira da li ima dosadašnjeg iskustva u njima (rad sa mladima, neformalno obrazovanje, informiranje mladih – novinarstvo, digitalni mediji i društvene mreže i sl.);
 • Da je odgovorna, spremna na praktično učenje i visoko motivirana za ovakav program te da ima dovoljno vremena (nekoliko sati sedmično prema fleksibilnom rasporedu);
 • Da je osoba kreativna i voli i koristi online medije i društvene mreže;
 • Da je osoba ambiciozna, proaktivna i želi investirati u sebe i svoj razvoj;

KOLIKO TRAJE PROGRAM I KOJI SU ROKOVI?

 • Rok za apliciranje je: utorak 27.06.2023. godine do 23:59h.
 • Finalni rezultati selekcije bit će objavljeni do petka 30.06.2023. godine
 • Mandat članova PR tima i trajanje programa prve generacije je od 1.07. do 31.12.2023. godine.

OD ČEGA SE SASTOJI PROGRAM?

 • PR tim imat će između 15 i 20 članova koji će zajednički prolaziti obuku na razne korisne teme uz mentorsku podršku, te organizirati aktivnosti informiranja svojih vršnjaka u Kantonu Sarajevo na kreativne načine.
 • Tim će imati zajedničke obuke i susrete uživo (jednom u 15 dana), sedmične kratke online sastanke te prema dogovoru učešće na drugim eventima.

KO SU ORGANIZATORI I PARTNERI?

 • Partneri na programu su: Ministarstvo nauke, visokog obrazovanja i mladih KS i MUNJA Inkubator društvenih inovacija. Munja je jedna od vodećih organizacija u oblasti osnaživanja mladih na nivou BiH sa više od 20 godina iskustva u radu, kroz čije programe je prošlo više od 100.000 mladih. Krajem 2015. godine MUNJA je pokrenula info platformu hocu.ba koja je ubrzo postala najposjećenija info platforma za mlade sa više od 2 miliona pojedinačnih posjetitelja, 100.000 pratitelja na društvenim mrežama, uz više od 4.000 korisnih informacija, priča, videa, savjeta i prilika koje objavljuje godišnje. U 2023. godini MUNJA je pokrenula i posebnu STAR elearning platformu za karijerno savjetovanje mladih www.star.study.
 • Članovi PR tima imat će priliku da kroz 6 mjeseci nauče praktično o najvažnijim programima za mlade u Kantonu Sarajevo i BiH, upoznaju se sa nizom institucija i aktera i kreiraju mrežu poslovnih kontakata, usavrše niz praktičnih vještina, uz certifikat za učešće u timu što otvara mogućnosti i drugih angažmana nakon programa.
 • Ukupno program se sastoji od 40 sati obuke i 120 sati praktičnog rada uz mentorsku podršku prema fleksibilnom rasporedu kojeg dogovara svaki polaznik sa Munja Inkubatorom.
 • Program je besplatan za sve članove tima koji budu odabrani.

KOJE SU OBLASTI I TEME PROGRAMA?

 • Omladinski informativni rad – EU praksa, prilagođeni kanali i jezik komunikacije sa mladima, Hocu.ba info platforma;
 • Kreiranje sadržaja prilagođena mladima (priča, reportaža, intervju, infografika, foto priča, gif, video, story i dr.);
 • Izvori i resursi za informiranje mladih;
 • Mapiranje ključnih aktera koji rade sa mladima u KS (ministarstva, zavodi, nevladine organizacije, međunarodne organizacije) i tehnike i načini komunikacije sa ključnim akterima;
 • Osnovni programi i servisi za mlade u oblastima: zapošljavanje, obrazovanje, slobodno vrijeme, ljudska prava, zdravlje, mobilnost, aktivizam i participacija i sl;
 • Upravljanje društvenim mrežama (FB, IG, Tik-Tok) i kreiranje kreativnog sadržaja za informiranje mladih;
 • Obuka za video produkciju (Filmora Edius), za kreiranje fotografija (Canva), rad sa elektronskim medijima (TV i Radio);
 • Event management kroz organizaciju info evenata za mlade i STARfesta – festivala za razvoj karijere i zapošljavanje mladih.

NAČIN PRIJAVE:

 • Svi zainteresirani mladi za članstvo u Omladinskom PR timu trebaju poslati svoj CV na mail: projekt@munja.bai ispuniti aplikaciju koja se nalazi na ovom linku najkasnije do utorka 27.06.2023. godine do 23:59h.
 • Na isti e-mail može se postaviti i bilo koje pitanje najkasnije do 26.06.2023. godine.
 • Izbor će izvršiti stručna komisija na bazi slijedećeg kriterija: visoka motivacija, raznolikost članova prema spolu, godištu, lokaciji, vrsti škole, dosadašnjeg iskustva i interesa za pojedine oblasti, nivoa korištenja društvenih mreža, dodatnih vještina i sl.

Izvor: hocu.ba