Poziv za mlade: Postani članica/član Omladinske banke!

Predmet: Poziv za prijem novih članova/članica u odbore Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane mlade sa područja gradova i opština Tuzlanskog kantona da nam se pridruže i postanu dio jednog od pet regionalnih odbora Omladinske banke: OB Centar (Tuzla, Čelić), OB Zapad (Lukavac, Gračanica, Doboj Istok), OB Jug (Živinice, Kladanj, Banovići), OB Istok (Kalesija, Sapna, Teočak), OB Sjever (Srebrenik, Gradačac).

Cilj projekta: Omladinska banka kontinuirano edukuje buduće članove/članice odbora Omladinske banke o temama iz oblasti ekologije, poduzetništva, građanskog aktivizma i filantropije, te o načinu procesa demokratskog načina donošenja odluka, a koje će se raditi u okviru pet regionalnih odbora Omladinske banke. Odbori obuhvataju 13 gradova i opština Tuzlanskog kantona: Tuzla, Čelić, Srebrenik, Gradačac, Lukavac, Gračanica, Banovići, Doboj Istok, Teočak, Kalesija, Sapna, Živinice i Kladanj. Po završetku mandata članovi/članice će imati usvojena osnovna znanja o gore navedenim temama, te će biti spremni za daljnje djelovanje u nevladinom sektoru kao volonteri i aktivisti.

Ciljna grupa: Mladi između 15 i 25 godina sa područja gradova i opština Tuzlanskog kantona.

Metode rada: Kada je riječ o procesu edukacije članova Omladinske banke, bit će korištene različite metode rada sa mladima u vidu radionica, sastanaka, treninga, kampova, kao i individualni sastanci članova/članica odbora sa koordinatorima/koordinatoricama odbora Omladinske banke. Od učesnika se očekuje aktivno učešće i redovno praćenje edukacija i ostalih projektnih aktivnosti, kako bi se postigli ciljevi projekta.

Vremenska dinamika: Mandat u jednom od pet odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice trajat će od polovine aprila 2023. do kraja januara 2024. godine.  

Troškovi organizacije: Osim putnih troškova, Fondacija tuzlanske zajednice preuzima troškove organizacije radionica i svih ostalih aktivnosti.

Voditelji odbora su koordinatori/koordinatorice odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice, koji će biti odabrani do polovine aprila 2023. godine.

Način prijave: Molimo sve zainteresovane da se prijave u jednom od pet odbora Omladinske banke najkasnije do nedjelje 09.04.2023. godine putem Google obrasca koji se nalazi OVDJE. Za sve upite budite slobodni da se javite na e-mail mirza@fondacijatz.org ili na broj telefona 035 368 388.

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koji na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzlanskom kantonu. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice. 

Izvor: fondacijatz.org