Poziv za edukaciju  „Stručnjak za radno pravo/ individualni radni odnosi i procesni aspekti“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizira edukaciju  „Stručnjak za radno pravo/ individualni radni odnosi i procesni aspekti“, koja će  biti održana u Sarajevu, u periodu 15-17. maja 2024.godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, ulica Branislava Đurđeva 10, velika sala u prizemlju, u periodu od 9.30 do 17.00 sati.

Zbog obimnog gradiva ova edukacija će trajati tri radna dana, a predviđene su  dvodnevne radionice, 16 časova  predavanja te na kraju pisani test i diskusija. Predavanja su organizovana tako da se sve tematske cjeline obrađuju kroz stvarne primjere i praktična rješenja iz prakse.

Ova edukacija treba da pruži produljenja znanja i vještine polaznicima, potrebne za samostalan i kompetentan rad u ovoj oblasti. Polaznici koji polože test će dobiti certifikat  Stručnjaka za radno pravo, s prilogom u kojem su detaljno predstavljene sve obrađene cjeline.

Edukacija je namijenjena svim članovima pravne profesije koji se u okviru prava bave i radnim zakonodavstvom.

Predavači na ovoj edukaciji su:

Dr Jasminka Gradaščević- Sijerčić, redovna profesorica na predmetima naučne oblasti Radno i socijalno pravo na Univerzitetu u Sarajevu- Pravnom fakultetu  na prvom i drugom ciklusu studija, te na doktorskom studiju.

Dr Mehmed Hadžić, vanredni profesor na  predmetima naučne oblasti Radno i socijalno pravo na Univerzitetu u Sarajevu- Pravnom fakultetu na sva tri ciklusa visokog obrazovanja u naučnom polju prava.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 351,00 KM, s uključenim PDV-om.

U cijenu kotizacije je uključeno:

  • Predavanja/Edukacija (2 dana)
  • Elektronske prezentacije/materijali predavača
  • Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH
  • Kafe pauze

Zainteresirani za učešće na edukaciji potrebno je da izvrše prijavu popunjavanjem  STRUCNJAK ZA RADNO PRAVO    prijavnog obrasca, a rok za prijavu je 13.5.2024.godine do 15.00 sati.

Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije bit će dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-206.        

Izvor: komorabih.ba