Poziv za dostavu nominacija Priznanje “Ravnopravno-različiti” za lidere i liderke sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više” u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”, koji finansira Evropska unija, pokreće kampanju koja ima za cilj da utemelji priznanje “Ravnopravno-različiti” za osobe sa invaliditetom i njihov doprinos razvoju zajednice i društva.

Više na: http://hcabl.org/poziv-na-dostavu-nominacija-priznanje-ravnopravno-razliciti-za-lidere-i-liderke-sa-invaliditetom-u-bosni-i-hercegovini/?fbclid=IwAR2fDw4-7pSsInwbwnPOUUXMH_Ut-fOcGPwS0c0V5lYUOxFYcWSu4PHU74w