Poziv za dostavljanje prijedloga: “Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira za 2020. godinu”

Mreža za izgradnju mira objavljuje javni poziv povodom dostavljanja prijedloga za Mirovnu nagradu Mreže za izgradnju mira za 2020. godinu. Mirovna nagrada se dodjeljuje pojedincima i pojedinkama, ali i školama koje svojim radom i zalaganjem aktivno doprinose izgradnji mira i promociji ljudskih prava, pogotovo ljudskih prava ranjivih grupa u našem društvu. Svrha Mirovne nagrade Mreže za izgradnju mira  je ukazati i nagraditi prepoznata postignuća u promicanju tolerancije, ljudskih prava i izgradnje mira, ali i motivacija svih ostalih da krenu ovim putem. Naglasak je na onome što je radom pojedinaca i pojedinki te škola i postignuto na ovom polju. Krajnji cilj je skrenuti pozornost na napore i uspjehe pojedinaca i pojedinki i škola koje služe kao uzor i motivacija drugima da djeluju oblasti tolerancije i izgradnje mira. Nagrada time priznaje učinkovitost, kao i viziju.

Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira je ustanovljena 2013. godine i dodjeljuje se osobama koje su u različitim područjima društvenog života dale izvanredan doprinos u ostvarivanju mirnog i skladnog svijeta, i koje rade na najvećim izazovima koje pred nas postavlja današnje društvo.

Mirovna nagrada se dodjeljuje osobama koji stoje na braniku odbrane ljudskih prava i rade na širenju načela mira i solidarnosti u svijetu, koje su napravile izvanredan doprinos međunarodnoj društvenoj pravdi i miru, te međureligijskoj suradnji. Nagrada je posvećena učinkovitoj implementaciji provedbe načela tolerancije u javnim i privatnim sferama, naročito u aktivnostima koje doprinose izgradnji mira u područjima ljudskih prava, umjetnosti, obrazovanja, kulture i nauke.

Od 2016. godine Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira se dodjeljuje i školama koje stoje na braniku solidarnosti, ljudskih prava i izgradnje mira. Mirovna nagrada za škole se dodjeljuje osnovnoj ili srednjoj školi u Bosni i Hercegovini koja se ističe u svom radu na obrazovanju za mir, pitanjima ljudskih prava, solidarnosti i nenasilja, te učestvuje u poboljšanju života cjelokupne lokalne zajednice. Škole se potiču da ohrabre i iskoriste inicijativu učenica i učenika u cilju stvaranja kulture mira i održivog razvoja, potičući i čitavo društvo da uči i razmišlja šta svako od nas može učiniti za bolje danas i sutra.

Nagrada se dodjeljuje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obilježava 10. decembra/prosinca.

Dosadašnji dobitnici_e Mirovne nagrade od 2013. godine su bili_e: fra Marko Oršolić, Ivica Osim, Danka Zelić, Jadranka Miličević, Aiša Smailbegović-Hadžihalilović, Gordana Vidović,  Jasminka Drino Kirlić. Dodijeljene su i dvije specijalne Mirovne nagrade Mreže za izgradnju mira i to Kući dobrih tonova i Čedomiru Glavašu.

Škole dobitnice Mirovne nagrade od 2016. godine su: Mješovita srednja škola Maglaj,  Osnovna škola „Dositej Obradović“ iz Doboja, Osnovna škola Hasan Kikić Sarajevo i Osnovna škola Osman Nuri Hadžić iz Sarajeva. Posebna nagrada je dodijeljena Srednjoj školi Jablanica za njihove napore u promociji i očuvanju ljudskih prava i evropskih vrijednosti.

Proces prijave i odabira

Bilo ko može nominirati osobu ili školu za koju smatra da svojim radom i zalaganjem zaslužuje Mirovnu nagradu Mreže za izgradnju mira. Nominacija samog sebe nije dozvoljena – nominacija mora doći od treće osobe. No, škole se ohrabruju da same pošalju svoju nominaciju za Mirovnu nagradu. Odabir vrši posebno odabrana komisija Mreže za izgradnju mira na osnovu zaprimljenih prijava.

Prijavu je potrebno ispuniti i poslati putem e-maila na adresu info@mreza-mira.net najkasnije do 16:00 sati u petak, 23. novembra/studenog 2020. godine. Prijave podnešene nakon isteka navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Vremenski okvir procesa odlučivanja

DatumFaza odlučivanja
26. oktobar/listopad 2020.Objavljivanje javnog poziva i otvaranje procesa dostave nominacija za Mirovnu nagradu Mreže za izgradnju mira za 2020. godinu
23. novembar/studeni 2020.Krajnji rok slanja nominacija
30. novembar/studeni 2020.Komisija razmatra pristigle prijave i donosi konačnu odluku
10. decembar/prosinac 2020.Dodjela Mirovne nagrade Mreže za izgradnju mira za 2020. godinu


Zahtjevi od osobe koje predlaže kandidata_kinju ili školu:

Predlagatelj_ica treba dobro poznavati osobu ili školu koja predlaže i garantirati za nju. Predlagatelj_ica ne može predložiti više od jedne osobe ili škole. Predlagatelj_ica može unaprijed konsultirati kandidata_kinju odnosno školu ili prijavu može poslati anonimno.

Pored prijave potrebno je dostaviti i dokaze o naporima, radu i učincima nominovanih pojedinaca_ki i škola (novinske članke, intervjue, aktivnosti…).

Članovi komisije za odabir nagrada su:

Vahidin Omanović – Centar za izgradnju mira Sanski Most

Aleksandar Žolja – Helsinški parlament građana Banja Luka

Nataša Maksimović – predsjednica Mreža za izgradnju mira, Sarajevo

Nerzuk Ćurak – profesor Fakultet političkih nauka Sarajevo

Azra Pita Parenta – Publika, Sarajevo

Damir Šaćiragić  – Riječi mira, Sarajevo

Dženana Alađuz – Info House, Sarajevo

Sead Đulić – Mostarski teatar mladih, Mostar

Ako imate više pitanja osjećajte se slobodnim da nas kontaktirate, kontakt osoba je Amela Puljek Shank, program menadžerica Udruženja Mreža za izgradnju mira, a možete je kontaktirati putem e-maila amela.ps@mreza-mira.net ili broja telefona: 061/102 725.

Hvala Vam na interesu, i radujemo se prijemu Vaših prijava.

Sretno! Prijava-za-Mirovnu-nagradu-2020

Izvor: https://www.mreza-mira.net/vijesti/takmicenja-nagrade/poziv-za-dostavljanje-prijedloga-mirovna-nagrada-mreze-za-izgradnju-mira-za-2020-godinu/