Poziv privrednicima za zaključenje ugovora o korišćenju eSandučeta

Poreska uprava Republike Srpske je pozvala juče obveznike fiskalizacije da, u što kraćem roku, sa Poreskom upravom zaključe ugovor o korišćenju elektronskog sandučeta. Ugovor se predaje područnoj jedinici Poreske uprave prema mjestu sjedišta poreskog obveznika, navodi se na veb-sajtu Poreske uprave.

Inače, u Poreskoj upravi podsjećaju da je ostavljanje akata elektronskim putem posredstvom elektronskog sandučeta omogućeno zahvaljujući Zakonu o poreskom postupku Republike Srpske, a u cilju provođenja postupka inicijalne fiskalizacije.
U Poreskoj takođe napominju da je, prema Pravilniku o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa, propisano da se nakon podnesene prijave za generisanje jedinstvene oznake sjedišta poslovnog subjekta i poslovnih prostora u sistemu za upravljanje fiskalizacijom kreira potvrda o podnesenoj prijavi sa svim podacima, koju obveznik fiskalizacije preuzima elektronskim putem. Postupak registracije poslovnog prostora je prvi korak i preduslov za provođenje postupka inicijalne fiskalizacije u skladu sa Pravilnikom o dinamici fiskalizacije, navodi se na sajtu Poreske uprave.

Izvor: ba.ekapija.com