Poziv organizacijama civilnog društva sa područja općine Novo Sarajevo za učešće u izboru predstavnika u evaluacionoj komisiji u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2

Općina Novo Sarajevo poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području ove općine, da učestvuju u glasanju za izbor člana evaluacione komisije ispred organizacija civilnog društva, a u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Općine Novo Sarajevo.

Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Novo Sarajevo bio je objavljen na web stranici od 29. decembra 2022. do 09. januara 2023. godine.
Do predviđenog roka a u skladu sa zahtjevima, ukupno su se prijavila dva (2) kandidata, i to:

  1. G. Kenan Ožegović iz Crvenog križa Novo Sarajevo i
  2. Gđa. Amra Kubat iz Fondacije za razvoj „Transformacija“.

Prema pravilima u evaluacionoj komisiji ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva u okviru ovog javnog poziva. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Organizacije civilnog društva mogu glasati putem ovlaštenih predstavnika za kandidate tako što će poslati elektronsku poštu na nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba do 12. januara 2023. godine do 14.00 sati sa imenom jednog od kandidata koji je prijavu poslao u skladu sa zahtjevima. Glas će biti važeći samo ako je elektronska pošta pristigla sa službenog e-maila organizacije ili e-maila ovlaštenog predstavnika organizacije. Glasati mogu isključivo ovlašteni predstavnici organizacija civilnog društva sa područja općine Novo Sarajevo i to za samo jednog kandidata, princip je dakle jedna organizacija jedan glas.

Rezultati glasanja za izbor predstavnika civilnog društva u evaluacionoj komisiji će biti objavljeni na internet stranici Općine Novo Sarajevo po završetku procedure. Sa odabranim kandidatom će naknadno biti dogovoreni tačni termini evaluacije pristiglih projekata.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Izvor: novosarajevo.ba